Karanténa SZŠ J. Hradec – tř. 1. A:

Vyhodnocené rizikové kontakty budou v karanténě, která trvá minimálně 7 dní od data posledního kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Řešený poslední kontakt byl  18. 11. a 19. 11. 2021.  Karanténu lze  ukončit negativním PCR testem.  Pokud kontakt neabsolvuje PCR test a nemá po celou dobu žádné příznaky onemocnění, karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu. Rodiče studentů obdrží SMS s informací o karanténě studenta.

Karanténa se netýká osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19 a těch, kteří jsou plně očkovaní. Vyloučení z karantény za těchto podmínek platí v případě, že  kontakty  nemají žádné příznaky onemocnění, v případě příznaků nemoci musí i tyto osoby PCR test podstoupit.

MUDr. Lenka Weinerová

vedoucí protiepid odd. CK-JH-PT, tel. 736514378