Děkujeme Nadaci Agrofert za finanční dar v hodnotě 100 000 Kč na zakoupení PC pro zkvalitnění výuky informačních a komunikačních technologií
žáků maturitního oboru Praktická sestra.

Logo nadace samolepka

Vedení školy