Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022 - 2023 na obor 53 - 41 - M/03 Praktická sestra.

Počet volných míst: 1

 

Přihlášky a výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky (poskytne Vaše ZŠ) lze podávat do 27. 5. 2022 včetně, do 14.30 hodin v sekretariátu školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení vyhlásíme v pondělí 30. 5. 2022. 

Ve 2. kole přijímacího řízení bude přihlédnuto k výsledkům bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky a k bodovému hodnocení prospěchu na ZŠ.

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí:

  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí český jazyk, matemetika, cizí jazyk a biologie

Na přihlášce je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

V Jindřichově Hradci 23. 5. 2022

PhDr. Běla Picková, ředitelka školy