27. května 2022 - shromáždění pedagogů – informace o konání a průběhu doplňovacích voleb

3. června 2022 - odevzdání návrhů kandidátů Mgr. Mazancové ( do 14:00 hod.) -  zveřejnění návrhů kandidátů

Vlastní volby proběhnou v pondělí 20. června 2022 v učebně č. 5 od 12. 30 – 15. 00 hod.

Kandidáti z řad pedagogů :            

Mgr. Jaroslava Doubková
Ing. Václav Horázný
Mgr. Soňa Hlaváčková

Volební orgán:

Mgr. Jana Mazancová
Mgr. Hana Medová
Mgr. Martina Salhiová, Ph.D.