Přijímací zkoušky nanečisto proběhly ve čtvrtek 31.1.2019 od 14.00 v budově SZŠ J. Hradec

 

Výsledky budou zúčastněným zaslány v pátek  8.2.2019.