pro třídy 1. A a 1. B (obor Praktická sestra) 2. 9. -  4. 9. 2020

 

2. 9. 2020 - sraz ve škole v 8.00, odložení spacáku (bude dovezen autem na místo kurzu) a společný přesun na autobusové nádraží v J. Hradci,
odjezd v 9.05- příjezd v 9.27 do Číměře

4. 9. 2020 - Číměř, odjezd 14.13- příjezd v 14.35 do J. Hradce

Cílem adaptačního kurzu je poskytnout studentům prostor pro vzájemné poznání, navázání kontaktů, poznání třídního učitele.

Program bude zahájen přesunem na místo konání kurzu, ubytováním, úvodem do kurzu, seznámením s bezpečností.
Následovat budou aktivity a hry v souladu s cílem kurzu pod vedením lektorů z Metha, z.ú.

Co si vzít na kurz?  

Určitě si vezměte: spací pytel; oblečení- teplé (suchá a mokrá varianta), sportovní, pláštěnku, obuv- pohodlná, chůze v terénu, sportovní
repelent (přípravek proti hmyzu), opalovací krém/klobouček
průkaz zdravotní pojišťovny, potřebné léky (v případě pravidelného užívání)
peníze na cestu autobusem (tam a zpět) a drobné kapesné - cca 100,- Kč

Pomůcky k aktivitám: šátek, oblíbené špekáčky k opečení na ohni, kolik sníte, baterka - nejlépe čelovka, pastelky

Způsob úhrady kurzu (v ceně ubytování a strava):

číslo účtu: 8837251/0100  (Komerční banka J. Hradec)

Částka: 850,- Kč

Variabilní symbol: datum narození žáka 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

Termín úhrady: od 1. července do 10. srpna 2020

Vezměte si s sebou dobrou náladu a hudební nástroje. Doma zapomeňte, starosti, cigarety a alkohol, to nebudeme potřebovat.