Doplňovací volby do Školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

2. září 2019 - informace žáků o konání voleb do Školské rady (třídní učitelé)

- do 9. září 2019 - každá třída odevzdá návrhy svých kandidátů Mgr. Mazancové - nejpozději do 14.00 hod.

10. září 2019 - budou zveřejněné listiny s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a na www školy

Návrhy kandidátů do Školské rady

 

1. Staněk Filip   1. B
2. Cábová Anna 3. A
3. Šlajchrtová Barbora 3. A
4. Mikuláštíková Adéla  4. A
5. Novotná Kateřina 4. A
6. Havranová Sabina 4. B
7. Holubová Barbora 4. B


Vlastní volby proběhnou ve čtvrtek 26. září 2019 v učebně č. 5 od 13.00 – 15. 30 hod.

Volit osobně mohou pouze zletilí žáci a za nezletilé žáky volí jejich zákonní zástupci buď přímo osobně v den konání voleb, nebo i písemně formou zalepené a podepsané obálky.

Volební komise:

Mgr. Mazancová Jana
Mgr. Medová Hana
Mgr. Vondrášková Aneta