Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhl první den otevřených dveří na naší škole. Další možnost návštěvy a prohlídky školy je možná při druhém dni otevřených dveři 4. prosince 13.00 - 17.00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Program:

škola v akci – ukázky PP, moderní pomůcky a vybavení v odborných učebnách ošetřovatelství, anatomické modely a obrazy pro výuku somatologie, audioorální program pro výuku cizích jazyků, pokusy v chemické laboratoři, měření krevního tlaku, pH atd. pomocí čidel a notebooků v učebně fyziky, aktivity a testy na interaktivních tabulích.

Návštěva a prohlídka školy je také možná kdykoliv po telefonické domluvě na telefonním čísle: 384 361 786