Účast na volbách do Školské rady :

Počet voličů z řad žáků :  62

Volilo : 45

Z řad zákonných zástupců volilo : 5

Zvoleným členem Školské rady z řad zletilých žáků :

  1. Staněk Filip 1.B                  5 hlasů
  2. Cábová Anna 3.A               5 hlasů
  3. Šlajchrtová Barbora 3.A     1 hlas
  4. Mikuláštíková Adéla 4.A     7 hlasů
  5. Novotná Kateřina 4.A         0 hlasů
  6. Havranová Sabina 4.B     10 hlasů
  7. Holubová Barbora 4.B      22 hlasů

Zvoleným členem do Školské rady z řad zletilých žáků se stává

 

Holubová Barbora s 22 hlasy.