V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
vyhlašuji z provozních a technických důvodů pro žáky Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II  ve čtvrtek
31. října 2019 a v pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy