V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
vyhlašuji z provozních důvodů pro žáky Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II  
v pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy