Ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC proběhne na naší škole již počtvrté projekt EDISON.


Ve škole i letos přivítáme skupinu 6 – 8 anglicky mluvících vysokoškolských studentů různých oborů z různých  zemí.
Formou prezentací, her a soutěží seznámí žáky s životem, kulturou, zvyky, historií, přírodními specifiky a ekonomikou své země a povedou diskuze na různá společná témata mladých lidí.

Cílem projektu je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničím, procvičení angličtiny, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí.Současně projekt pomáhá oživit výuku ve třídách.

 

Hledáme rodiny, které chtějí ubytovat zahraničního studenta nebo studentku od 9.února do 16.února 2020.

Studentovi je třeba poskytnout samostatný pokoj. Obědy a svačiny zajišťujeme ve škole.
Vše další – podávání snídaně, večeře, společné akce, navázání mezinárodního přátelství – záleží jen na Vás.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Mazancovou.