K 1. září 2020 skončí tříleté funkční období Školské rady.
Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Podle volebního řádu proběhnou volby v měsíci březnu.

Školská rada na naší škole je tříčlenná, tvoří ji jeden zástupce z řad pedagogů, jeden zástupce z řad zletilých žáků
nebo jejich zákonných zástupců a jeden člen za zřizovatele školy a je jmenován na usnesení Rady jihočeského kraje.

Veškeré informace o termínech konání budou zveřejňovány ve škole na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu.

27.1.2020 - informace pro pedagogy o konání voleb, návrh kandidátů z řad pedagogů

30.1.2020 - informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

                  - volby po třech letech

                  - návrhy kandidátů z řad zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců

30.1.2020  - zveřejnění informací na nástěnce v 1.poschodí a na školním webu

 

Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogové podají návrhy na členy Školské rady
(1 zástupce za pedagogy, 1 zástupce za zletilé žáky nebo rodič za nezletilé žáky)

 

Své návrhy na členy ŠR odevzdejte nejpozději do 7. února 2020 do 14.00 hod. Mgr. Janě Mazancové

20.2.2020 - bude vyhlášen termín voleb

6.3.2020   - budou zveřejněné listiny s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu