V pondělí 27. 4. 2020 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna Vyhláška č. 211/2020 Sb. 
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Z jejího textu Vám vybíráme podstatné informace:

  • žáci budou hodnoceni z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době řádné výuky (do 10. 3. 2020)
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku(viz můj e-mail ze 14. 4. 2020) a informace,
    že učitelé budou nyní hodnotit žáky slovně, také si průběžně sledují práci žáků a z tohoto období žáka ohodnotí komplexní známkou).
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
  • na SŠ je možné v hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z podkladů
    o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

U všech žáků budou na základě těchto kritérií hodnoceny výsledky vzdělávání a obdrží dne 30. 6. 2020 vysvědčení za 2. pololetí. 

Žáci maturitního 4. ročníku obdrží vysvědčení v květnu po návratu do školy, termín bude upřesněn.

Přesný postup a harmonogram předání vysvědčení bude upřesněn podle aktuální epidemiologické  situace v červnu
a budete o něm informováni e-mailem a sdělením na webových stránkách školy.