11. 5.-21. 5.       Konzultace maturitních ročníků- dle harmonogramu

21. 5.                 Závěrečná pedagogická rada 4. A, 4. B, v 11. 30 hod

22. 5.                 Předávání závěrečného vysvědčení 4. A, 4. B- dle harmonogramu

25. 5.- 29. 5.     Praktická maturitní zkouška (OSN) 4. A

1. 6.                  Písemné zkoušky společné části MZ jaro 2020- DT MAT, ANJ

2. 6.                  Písemné zkoušky společné části MZ jaro 2020- DT ČJL, NEJ

4. 6.                  Praktická maturitní zkouška (OPR) 4. B

8. 6.                  Jednotná přijímací zkouška 2019/2020

12. 6.                Ústní zkoušky spol. části MZ a profilové zkoušky 4. B

15. 6. -18. 6.    Ústní zkoušky spol. části MZ a profilové zkoušky 4. A

15. 6. - 26. 6. /vč./ Odborná praxe 3. A, 3. B

23. 6.               Konzultace 1. ročníků

24. 6.               Konzultace 2. ročníků

25. 6.               Konzultace 3. ročníků

25. 6.               Závěrečná pedagogická rada 1. - 3. ročníků

26. 6.               Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků – 15. 00 hod

30. 6.               Ukončení škol. roku, zhodnocení, rozdání vysvědčení

 _____________________________________________________________________________

Dle aktuálního vývoje mohou být některé termíny upraveny.