V pondělí 30. listopadu 2020 proběhla pilotáž maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků oragnizovaná Cermatem. Žáci 4. ročníků měli možnost, stejně jako v minulých letech, vyzkoušet si maturitu nanečisto ve formě didaktických testů.