Informace k výuce tříd  od 11. 1. 2021 do 22 1. 2021 byly žákům zaslány na školní emaily. Rozvrh je k dispozici v programu Bakaláři.