Přihlášku ke studiu na naší škole můžete zaslat poštou, nebo přinést osobně do školy od pondělí do pátku v úředních hodinách 8:00- 14:30, do pondělí 1. 3. 2021 včetně.