Na základě aktuální epidemické situace pokračuje dle rozhodnutí MŠMT výuka na naší škole od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 distanční formou.
1. a 2. ročníky -distanční výuka
3. a 4. ročníky -distanční výuka v kombinaci s praktickou výukou v Nemocnici J. Hradec