Doplňovací volby člena do školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

31.8. 2021 -   informace žáků a rodičů

1. září 2021 - informace žáků na třídnických hodinách
                       informace na webu

6. září 2021 - každá třída odevzdá návrhy svých kandidátů Mgr. Mazancové nejpozději do 14.00 hod.

7. září 2021 - bude zveřejněna listina s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a zaslána na maily žáků

 

Vlastní volby proběhnou ve středu 22. září 2021 v učebně č. 5 od 12.00  do 15.00 hod.

 

Volit mohou pouze zletilí žáci, za nezletilé žáky volí jejich zákonní zástupci buď přímo osobně v den konání voleb, nebo i písemně - odevzdáním zalepené a podepsané obálky prostřednictvím žáků.