Dne 20. 2. 2018 se konalo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky v Českých Budějovicích. Naši školu reprezentovaly studentky ze 2. A oboru zdravotnický asistent Michala Lovětínská  s prací o příznacích a dvojice Kateřina Krátká s Adélou Mikuláštíkovou se zaměřila na nádory. Tato dvojice se umístila na 3. místě.

Za vzornou reprezentaci všem studentkám děkujeme.​

 

Dne 23. 2. 2018 naše studentky Kateřina Krátká (2. A), Štěpánka Walterová (1. B), Adéla Plačková (1. B), Daniela Šteflová (1. A) a Klára Tůmová (1. A) předvedly ukázky první pomoci na ZŠ v Jarošově nad Nežárkou.
Žáci si mohli pod jejich vedením vyzkoušet základní postupy používané při poskytování první pomoci.
Doplnění programu zajistila Tereza Kümmelová, která žákům vysvětlila význam správného postupu při hygieně zubů. Děti si pak na modelu dutiny ústní tento postup vyzkoušely. 

Výsledky školního kola Psychologické olympiády 2017/2018.

Dne 8. 2. 2018 se konalo školní kolo psychologické olympiády na téma „Kam kráčím.“
Z třídních kol postoupili do školního kola soutěže tito studenti:

Petrů Pavlína                    2. A

Havranová Sabina            2. B

Dejmek Michal                  3. A

Flídrová Simona               3. B

Hronková Klaudie             4. A

Pánková Kristýna             4. B

Dne 26. 1 2018 se konala beseda v rámci specifické primární prevence. Již dlouhodobě a úspěšně spolupracuje naše škola se sdružením ADRA a ACET.
Letos lektor pan Adame za doprovodu koordinátorky paní Vojáčkové diskutoval se studenty třetích ročníků o kyberšikaně a riziku sociálních sítí a internetu.

Přednášejícím děkujeme.

Prohlédněnte si aktuální fotografie některých učeben naší školy...FOTO

Nebo si udělejte volno a pokud máte zájem na naší škole studovat, přijďte se podívat osobně.

Případnou návštěvu si můžete domluvit na telefonních číslech 384 361 786 , 384 361 785

16.1.2018 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce.

Zvítězila v něm:  
Miroslava Pokorná, 3.B                                  se ziskem 22 bodů.

Druhé a třetí místo obsadily:
Aneta Hemberová, 3.A
Kateřina Töröková, 3.A                            obě se ziskem 19 bodů.

Vítězka  postupuje do okresního kola.               Všem gratulujeme.

Na přelomu února a března jsme prožili neobvyklý týden. Od 26. února do 2. března navštívilo naši školu 5 studentů z různých zemí světa. Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její kulturu, historii, tradice. Vše v anglickém jazyce. Nejzajímavější částí týdenního programu byla „ Global village“ – mohli jsme ochutnat čínský čaj a vyzkoušet si, jak se dá jíst čínskými hůlkami. Naše studentky se mohly obléci do tradičních indonéských šatů, zatančit si na gruzínskou hudbu nebo ochutnat speciality Malajsie. Byl to jedinečný zážitek.

Dne 16.1.2018 se pro 4. ročníky konala beseda na téma "Poslední věci člověka" s panem Michalem Žoudlíkem z pohřební služby.
Tak jako narození, tak i úmrtí je nezbytná součást života. Studenti projevili zájem o dané téma řadou zajímavých dotazů.
Panu Michalu Žoudlíkovi děkujeme.

4.A  

Praktická zkouška  (OSN)               14. 5. - 18. 5. 2018 (po-pá)

4.A   SVATÝ TÝDEN                        21. 5. - 25. 5. 2018 (po-pá)

Ústní zkouška                                  28. 5. - 31. 5. 2018 (po-čt)

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Eva Matoušová

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Marie Dubová

4.B

Praktická zkouška (OPR)                9. 5. - 11. 5. 2018 (st-pá)

4.B   SVATÝ TÝDEN                       14. 5. - 18. 5. 2018 (po-pá)

Ústní zkouška                                 21. 5. - 23. 5. 2018 (po-st)

Předsedkyně mat. komise: Mgr. Jana Ondřejová

Místopředsedkyně mat. komise: Mgr. Jaroslava Beldová

INFORMACE K PRAKTICKÉ VÝUCE OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH

Praktická výuka je realizována ve 3. a 4. ročníku.

OBOR Zdravotnický asistent

Praxe probíhá u oboru Zdravotnický asistent v odpoledních i dopoledních hodinách.  Praxe na jednotlivých odděleních začíná v 6:30hod. a končí nejdéle v 11:00 hod. Do 3. ročníku je zařazena i souvislá praxe, která se koná v měsíci červnu. Žáci mohou tuto praxi, po domluvě se zdravotnickým zařízením, vykonávat v místě bydliště. Praktickou výuku zajišťuje škola ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. na odděleních interny, chirurgie, neurologie. Ve čtvrtém ročníku je praxe rozšířena o práci na ambulancích (endoskopie, dětské, urgentní, chirurgické, interní), na gynekologicko - porodnickém oddělení a praxi s dětmi v mateřské škole.

1. kolo příjímacího řízení 

  • odevzdání přihlášky - do 1. března 2018

V úterý 9. 1. 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků speciální Roadshow Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zástupci  ZSF JU zábavnou prezentací a soutěžemi maturanty neformálně seznámili se sociálními a zdravotnickými obory na ZSF JU.

V prosinci jsme ukončili preventivní program Zdravý zoubek . Naši studenti proškolili celkem 788 dětí z MŠ a 3. třídy ZŠ v Jindřichově Hradci. Díky sponzorům jsme mohli dětem předat motivační balíčky.

Naše škola tento rok pokračuje ve spolupráci se spolkem, který nese název Promedic.

Co je PROMEDIC a jaký je jeho program?

Cílem je proškolit širokou veřejnost v první pomoci a organizovat zdravotnická školení první pomoci. Naši žáci se účastní hlavně výuky první pomoci na základních školách, ale jejich účast je i na akcích, kde je třeba zajištění zdravotnických dozorů a poskytování zdravotnických služeb.

V prosinci se uskutečnily semináře na téma „Učení“ pod vedením vyučujících psychologie Mgr. J. Beldové a Mgr. I. Hurychové.

Seminář s podtitulem „Neumím se učit. Proč?“ byl určen pro studenty prvních ročníků.

Studenti čtvrtých ročníků mohli absolvovat seminář s podtitulem „Jak na maturitní otázky?“

Dne 1. 12. 2017 se osm studentek ze třetích ročníků zapojilo do celonárodní sbírkové akce Červená stužka konané na podporu prevence AIDS a HIV pozitivních. 

Děkujeme.

Někteří studenti naší školy se rozhodli zúčastnit 2. ročníku studentské soutěže „OurEarthisSmallerEarth“ a napsat esej v anglickém jazyce o USA.

Hlavní výhra je Program Camp Leaders zdarma nebo sleva 500 USD z programu Resort Leaders na léto 2018. Soutěž pořádá společnost SmallerEarth,s.r.o., která zajišťuje kulturně-výměnné a pracovní pobyty v zahraničí se specializací na Spojené státy americké.

Přejeme našim studentům hodně úspěchů!

Více informací na stránce soutěže: http://www.smallerearth.com/cz/soutez/

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Nemocnicí J. Hradec na programech pro širokou veřejnost.

Jeden s těchto programů proběhl  28.11.2017, účastnili se ho žáci čtvrtých ročníků. 

Děkujeme zúčastněným.

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se v J. Hradci v městské sportovní hale konalo okresní kolo turnaje ve volejbalu, kterého se zúčastnilo družstvo dívek a družstvo chlapců SZŠ. Obě družstva bojovala nejvíce v posledních zápasech. Přes veškerou snahu byla naše hra odměněna 4. místy v obou kategoriích.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.  Již teď se těšíme na další ročník!

V listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce 2017/18

Nejlepší studenti:

1. místo: Adéla Dvořáková, 3.A            

2. místo: Miroslava Pokorná, 3.B

3. místo: Barbora Holubová, 2.B

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.