Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Hurychová

sborovna č.: 34, 2 patro

Konzultační hodiny:
Pondělí 11:35 – 12:25 hod.
(i kdykoliv mimo konzultační hodiny)

Školní metodik prevence a výchovný poradce úzce spolupracují:

  • při přípravě a realizaci plánu výchovného poradce a minimálního preventivního programu (oba dokumenty jsou k nahlédnutí u ZŘŠ)
  • navrhují besedy a aktivity školy
  • pomáhají řešit osobní, studijní problémy žáků, problémy v rodině nebo ve třídě
  • napomáhají vytváření spolupráce a dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
  • zaměřují se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.