Výchovný poradce

Mgr. Veronika Kopencová

sborovna č.: 31, 2. patro

Konzultační hodiny:
Pátek 10:00 – 10:45 hod.
(i kdykoliv mimo konzultační hodiny)

Výchovný poradce a školní metodik prevence úzce spolupracují:

  • při přípravě a realizaci plánu výchovného poradce a minimálního preventivního programu (oba dokumenty jsou k nahlédnutí u ZŘŠ)
  • navrhují besedy a aktivity školy
  • pomáhají řešit osobní, studijní problémy žáků, problémy v rodině nebo ve třídě
  • napomáhají vytváření spolupráce a dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
  • zaměřují se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.