Výchovné poradenství

Výchovný poradce

PhDr. Běla Picková

v ředitelně

Konzultační hodiny:
Úterý 13:10 – 14:00 hod.
(i kdykoliv mimo konzultační hodiny)

Výchovný poradce a školní metodik prevence úzce spolupracují:

  • při přípravě a realizaci plánu výchovného poradce a minimálního preventivního programu (oba dokumenty jsou k nahlédnutí u ZŘŠ)
  • navrhují besedy a aktivity školy
  • pomáhají řešit osobní, studijní problémy žáků, problémy v rodině nebo ve třídě
  • napomáhají vytváření spolupráce a dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
  • zaměřují se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.

Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Hurychová

č. dv. 34, 2. poschodí

Konzultační hodiny:
Čtvrtek 9:45 – 10:45 hod.
(i kdykoliv mimo konzultační hodiny)

Výchovný poradce a školní metodik spolupracují s:

  • oblastním spolkem ČČK Jindřichův Hradec
  • SK Kapři Jindřichův Hradec
  • občanským sdružením META