Ve středu 9. prosince 2015 proběhl na SZŠ V J. Hradci „Den otevřených dveří.“  Zajímalo mě, na co růžová budova v Klášterské ulici láká zájemce o studium a jaké byly jejich nejčastější dotazy.

Na SZŠ lze studovat dva obory. Tím tradičním je obor Zdravotnický asistent, který představuje odrazový můstek pro práci všeobecné sestry. Druhým oborem je Sociální činnost. Oba obory jsou ukončeny po čtyřech letech maturitou.

Jaké kompetence získává absolvent po studiu oboru Sociální činnost?

Tento obor připravuje studenty ve třech oblastech odborných vědomostí a dovedností. První jsou veškeré pečovatelské úkony. Druhou představuje schopnost plnohodnotně vyplnit volný čas klientů.

Poslední důležitou oblastí, ve které se absolvent orientuje, je systém  sociálních služeb a dávek České republiky.

Je součástí studia i praxe?

Od třetího ročníku je do studia obou oborů zahrnuta i praktická výuka. Zdravotnický asistent vykonává praxi na jednotlivých odděleních nemocnice J. Hradec. Studenti Sociální činnosti se během své praxe seznamují s možnostmi poskytování sociálních služeb v regionu.

Jaké jsou možnosti dalšího uplatnění vašich studentů?

Kromě možnosti dalšího studia na vyšších odborných a vysokých škol zdravotnického a sociálního zaměření mají naši absolventi dobré postavení na trhu práce. Zdravotnický asistent je v nemocnicích žádán po celé naší republice. V posledních letech stále častěji dostávají naši absolventi nabídky na práci v zahraničí.

Absolvent oboru Sociální činnost se může uplatnit jako pracovník v sociálních službách a sociálních i zdravotnických zařízeních. V současné demografické situaci lze předpokládat, že se stárnutím populace bude těchto pracovníků potřeba stále více. Našim absolventům nahrává i fakt, že u sociálních služeb je kladen důraz na reintegraci osob se zdravotním postižením. Čímž se opět rozšiřuje možnost pracovního uplatnění v tomto oboru. Další variantou uplatnění těchto studentů je i získání odborné způsobilosti pro vázanou živnost a péče o děti do věku tří let. Od roku 2012 pak umožňuje novela zákona vykonávat bez živnostenského listu post asistenta sociální péče, který se stará klienta či klienty na základě smlouvy a je jimi placen z příspěvku na péči.

Jak mají postupovat zájemci o studium na vaší škole?

Pokud se u nás nebyli ještě podívat, srdečně je zveme. Po předchozí domluvě s ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky je po škole provedeme a odpovíme na případné dotazy. Mohou také navštívit naše webové stránky. Zde najdou zmíněné další aktivity studentů a školy. Po podání přihlášky budou pozváni na příjímací test z Biologie člověka, kterou považujeme za pojítko mezi oběma obory. Zároveň je přihlíženo i ke známkám na vysvědčení 8. a 9. ročníku ZŠ. Potom už můžeme jen popřát úspěšné studium a budeme se těšit na setkání v září.