2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Přihlášky zasílejte nebo doručte osobně do sekretariátu školy do pátku 18. 5. 2018 do 14 hod.

Školní přijímací zkouška – písemný test z biologie člověka proběhne v pátek 25. 5. 2018 od 8. 30 hod v budově školy (podrobnější informace budou uvedeny na pozvánce, kterou obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou nebo převezme osobně).

Na přihlášce nezapomeňte na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

ke studiu.

Případné dotazy s námi konzultujte na tel. čísle 384 361 787 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Kritéria přijímacího řízení:

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky
  • Uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (maximálně 20 bodů).
  • Uchazeči budou vykonávat školní přijímací zkoušku – PÍSEMNÝ TEST Z BIOLOGIE ČLOVĚKA (maximálně 30 bodů).
  • Váha písemné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ - 60%:40%.
  • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce.
    Musí zde být uvedena formulace: "Uchazeč je schopen studia" nebo „Uchazeč je způsobilý.
  • V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují:
  • výsledek školní přijímací zkoušky
  • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)

                                                   Počet volných míst                                    

                                                              

Kód oboru

Obor vzdělávání

Počet míst

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

15

        

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PhDr. Běla Picková, v. r.

                                                                                                 ředitelka školy

 V Jindřichově Hradci 10. 5. 2018