Ředitelka Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Přihlášky zasílejte nebo doručte osobně do sekretariátu školy do 17. 8. 2017 do 12 hod. 

Školní přijímací zkouška – písemný test z biologie člověka proběhne ve pondělí 28. 8. 2017 od 9:00 hod v budově školy (podrobnější informace budou uvedeny na pozvánce, kterou obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou nebo převezme osobně).

Na přihlášce nezapomeňte na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Případné dotazy s námi konzultujte na tel. čísle 384 361 787 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky
  • Uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (maximálně 20 bodů).
  • Uchazeči budou vykonávat školní přijímací zkoušku – PÍSEMNÝ TEST Z BIOLOGIE ČLOVĚKA (maximálně 30 bodů).
  • Váha písemné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ -60%:40%.
  • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce. Musí zde být uvedena formulace: Uchazeč je schopen studia nebo „Uchazeč je způsobilý“.
  • V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují:
    • výsledek školní přijímací zkoušky
    • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)

 

Počet volných míst

Kód oboruObor vzděláváníPočet míst
53-41-M/01 Zdravotnický asistent 5

 

PhDr. Běla Picková
ředitelka školy 

V Jindřichově Hradci 26. 7. 2017