Ředitelka Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021  a jednotná kritéria takto:

                                   Předpokládaný počet přijímaných uchazečů                                    

                                                              

Kód oboru

Obor vzdělávání

Forma vzdělávání

Počet míst

53- 41-M/03

Praktická sestra

denní

11

          

Kritéria přijímacího řízení:

 • Bodové hodnocení prospěchu - uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. polololetí 8. ročníku a v 1. polololetí 9. ročníku ZŠ. Za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 40 bodů.   Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
  (Tabulka bodového hodnocení prospěchu a ukázka testu z BIO viz webové stránky školy).
 • Výsledek školní přijímací zkouškypísemný test z biologie člověka (rozsah učiva ze ZŠ)  max. 60 bodů. 
  Celkový max. počet bodů za prospěch a školní přijímací zkoušku 100 bodů.
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru potvrzená lékařem na přihlášce. Na přihlášku je nutné nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace dle zákona č. 373/2011 Sb.„Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru"  nebo formulace „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání“.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek školní přijímací zkoušky
  • hodnocení z předmětů za 1. pololetí 9. ročníku v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk

Přihlášku ke vzdělávání je nutné zaslat nebo předat ředitelce školy do pondělí 7. 6. 2021.

Termín školní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 15. 6. 2021 v 9 hod.   

Podrobnější informace budou uvedeny v pozvánce, kterou obdrží zákonný zástupce uchazeče.
Případné dotazy s námi konzultujte na tel. čísle 384 361 787 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                           

 

PhDr. Běla Picková, v. r. 
ředitelka školy

V Jindřichově Hradci 31. 5. 2021