Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělávání - Zdravotnický asistent 53-41-M/01

 

Pořadové číslo Registrační číslo přihlášky Body za průměr na ZŠ Body za přijímací test CJ Body za přijímací test MAT Body celkem Rozhodnutí
1 28 66 41 25 132 přijat/a
2 26 57 41 20 118 přijat/a
3 6 48 39 28 115 přijat/a
4 44 51 39 21 111 přijat/a
5 38 46 41 23 110 přijat/a
6 9 39 40 21 100 přijat/a
7 12 42 33 19 94 přijat/a
8 29 50 35 9 94 přijat/a
9 27 31 39 22 92 přijat/a
10 37 42 32 18 92 přijat/a
11 7 33 34 18 85 přijat/a
12 4 28 38 17 83 přijat/a
13 36 33 31 18 82 přijat/a
14 35 30 25 24 79 přijat/a
15 10 32 31 12 75 přijat/a
16 21 19 37 18 74 přijat/a
17 22 25 32 17 74 přijat/a
18 24 23 31 14 68 přijat/a
19 30 13 30 21 64 přijat/a
20 23 26 28 7 61 přijat/a
21 17 15 34 10 59 přijat/a
22 40 27 24 7 58 přijat/a
23 33 16 24 15 55 přijat/a
24 5 20 22 13 55 přijat/a
25 8 8 31 15 54 přijat/a
26 25 10 28 15 53 přijat/a
27 45 18 27 7 52 přijat/a
28 31 16 22 11 49 přijat/a
29 32 6 23 16 45 přijat/a
30 43 6 20 16 42 přijat/a
31 1 8 27 7 42 přijat/a
32 15 5 26 9 40 přijat/a
33 18 6 20 13 39 přijat/a
34 2 8 24 7 39 přijat/a
35 41 10 18 11 39 přijat/a
36 3 11 22 4 37 přijat/a
37 13 7 22 6 35 přijat/a
38 34 0 25 8 33 přijat/a
39 20 2 26 5 33 přijat/a
40 46 0 29 3 32 přijat/a
41 16 3 23 6 32 přijat/a
42 11 10 19 1 30 přijat/a
43 19 0 21 6 27 přijat/a
44 14 4 19 4 27 přijat/a
45 42 0 19 6 25 přijat/a
46 39 0 15 3 18 přijat/a

 

PhDr. Běla Picková
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 27. 4. 2018


Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.