Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03

 

Pořadové číslo Registrační číslo přihlášky Body za průměr na ZŠ Body za přijímací test CJ Body za přijímací test MAT Body celkem Rozhodnutí
1 5 62 43 30 135 přijat/a
2 39 52 42 31 125 přijat/a
3 76 51 39 34 124 přijat/a
4 46 48 37 18 103 přijat/a
5 25 43 32 27 102 přijat/a
6 35 48 40 14 102 přijat/a
7 13 54 28 19 101 přijat/a
8 27 34 43 20 97 přijat/a
9 24 37 46 14 97 přijat/a
10 41 44 26 23 93 přijat/a
11 14 50 30 13 93 přijat/a
12 33 39 38 12 89 přijat/a
13 54 46 24 19 89 přijat/a
14 57 29 34 25 88 přijat/a
15 73 38 27 23 88 přijat/a
16 4 45 30 13 88 přijat/a
17 28 28 28 28 84 přijat/a
18 53 28 31 23 82 přijat/a
19 51 34 25 23 82 přijat/a
20 67 19 32 30 81 přijat/a
21 12 30 28 23 81 přijat/a
22 65 30 23 28 81 přijat/a
23 38 32 25 24 81 přijat/a
24 47 33 20 25 78 přijat/a
25 20 31 30 16 77 přijat/a
26 32 34 32 10 76 přijat/a
27 71 36 23 15 74 přijat/a
28 55 21 31 20 72 přijat/a
29 72 19 29 22 70 přijat/a
30 74 21 35 14 70 přijat/a
31 44 14 34 21 69 přijat/a
32 11 25 32 12 69 přijat/a
33 77 19 26 22 67 přijat/a
34 9 24 28 15 67 přijat/a
35 61 16 28 21 65 přijat/a
36 59 17 25 23 65 přijat/a
37 56 19 25 21 65 přijat/a
38 78 5 33 26 64 přijat/a
39 42 23 27 14 64 přijat/a
40 3 17 25 21 63 přijat/a
41 1 20 20 22 62 přijat/a
42 64 24 22 16 62 přijat/a
43 6 28 28 4 60 přijat/a
44 2 0 37 22 59 přijat/a
45 52 20 22 17 59 přijat/a
46 80 7 29 22 58 přijat/a
47 37 20 25 13 58 přijat/a
48 60 0 31 26 57 přijat/a
49 48 25 17 15 57 přijat/a
50 62 0 33 23 56 přijat/a
51 15 0 25 29 54 přijat/a
52 26 15 21 18 54 přijat/a
53 22 18 22 13 53 přijat/a
54 17 6 27 19 52 přijat/a
55 8 17 25 10 52 přijat/a
56 18 28 14 10 52 přijat/a
57 45 18 20 13 51 přijat/a
58 7 23 13 15 51 přijat/a
59 30 7 23 19 49 přijat/a
60 58 11 24 13 48 přijat/a
 
61 43 9 21 17 47 nepřijat/a
62 34 9 26 12 47 nepřijat/a
63 81 9 20 17 46 nepřijat/a
64 69 0 30 14 44 nepřijat/a
65 75 4 20 17 41 nepřijat/a
66 70 0 21 18 39 nepřijat/a
67 49 8 22 9 39 nepřijat/a
68 36 0 24 14 38 nepřijat/a
69 19 3 19 13 35 nepřijat/a
70 79 0 20 14 34 nepřijat/a
71 29 6 19 9 34 nepřijat/a
72 40 13 18 3 34 nepřijat/a
73 31 0 19 14 33 nepřijat/a
74 16 11 17 3 31 nepřijat/a
75 63 0 19 10 29 nepřijat/a
76 50 0 19 6 25 nepřijat/a
77 10 0 17 6 23 nepřijat/a
78 68 0 13 7 20 nepřijat/a
79 23 51     51 nekonal/a
80 66 29     29 nekonal/a
81 21 12     12 nekonal/a

 

PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 29. 4. 2019


Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.