Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
po náhradním termínu JPZ

Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03

 

Pořadové čísloRegistrační číslo přihláškyBody za průměr na ZŠBody za přijímací test CJBody za přijímací test MATBody celkemRozhodnutí
1 2 64 42 39 145 přijat/a
2 57 55 37 19 111 přijat/a
3 62 36 46 25 107 přijat/a
4 49 53 33 21 107 přijat/a
5 50 42 42 22 106 přijat/a
6 7 57 30 18 105 přijat/a
7 19 36 46 22 104 přijat/a
8 46 38 35 26 99 přijat/a
9 30 42 33 12 87 přijat/a
10 39 45 30 11 86 přijat/a
11 14 35 29 21 85 přijat/a
12 33 38 25 22 85 přijat/a
13 58 32 24 23 79 přijat/a
14 26 21 31 26 78 přijat/a
15 28 37 27 14 78 přijat/a
16 11 10 37 30 77 přijat/a
17 15 14 31 30 75 přijat/a
18 23 24 27 23 74 přijat/a
19 16 25 31 17 73 přijat/a
20 13 33 24 16 73 přijat/a
21 38 27 29 14 70 přijat/a
22 34 23 27 19 69 přijat/a
23 29 29 31 6 66 přijat/a
24 43 16 35 13 64 přijat/a
25 9 24 29 9 62 přijat/a
26 17 24 31 7 62 přijat/a
27 20 18 27 16 61 přijat/a
28 55 25 29 6 60 přijat/a
29 21 8 34 17 59 přijat/a
30 60 2 30 25 57 přijat/a
31 51 5 36 15 56 přijat/a
32 35 21 23 12 56 přijat/a
33 1 11 29 15 55 přijat/a
34 25 13 29 11 53 přijat/a
35 27 17 26 10 53 přijat/a
36 41 10 21 21 52 přijat/a
37 42 0 31 20 51 přijat/a
38 59 2 24 24 50 přijat/a
39 12 8 22 18 48 přijat/a
40 45 12 25 10 47 přijat/a
41 36 16 26 5 47 přijat/a
42 4 14 28 4 46 přijat/a
43 40 2 27 16 45 přijat/a
44 10 6 23 16 45 přijat/a
45 48 11 17 17 45 přijat/a
46 54 0 28 12 40 přijat/a
47 61 9 17 14 40 přijat/a
48 47 0 20 19 39 přijat/a
49 53 5 15 18 38 přijat/a
50 44 2 24 11 37 přijat/a
51 18 3 27 7 37 přijat/a
52 22 2 23 11 36 přijat/a
53 37 3 19 12 34 přijat/a
54 52 0 25 8 33 přijat/a
55 6 8 16 9 33 přijat/a
56 56 0 24 7 31 přijat/a
57 24 2 14 15 31 přijat/a
58 5 5 16 10 31 přijat/a
59 32 2 17 11 30 přijat/a
60 3 0 17 11 28 přijat/a
       
61 8 0 15 7 22 nepřijat/a
62 31 0 14 6 20 nepřijat/a

PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 26. 6. 2020


Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.