Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
po náhradním termínu ŠPZ

Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03

 

Pořadové číslo Registrační číslo přihlášky Body za průměr na ZŠ Body za přijímací test BIO Body celkem Rozhodnutí
1 47PS 35,0 54,0 89,0 přijat/a
2 24PS 33,0 55,0 88,0 přijat/a
3 29PS 29,0 57,0 86,0 přijat/a
4 21PS 33,0 53,0 86,0 přijat/a
5 37PS 33,0 52,0 85,0 přijat/a
6 18PS 24,0 58,0 82,0 přijat/a
7 2PS 27,0 55,0 82,0 přijat/a
8 20PS 27,0 55,0 82,0 přijat/a
9 5PS 29,0 53,0 82,0 přijat/a
10 15PS 30,0 52,0 82,0 přijat/a
11 67PS 26,0 55,0 81,0 přijat/a
12 22PS 30,0 51,0 81,0 přijat/a
13 52PS 30,0 50,0 80,0 přijat/a
14 6PS 30,0 50,0 80,0 přijat/a
15 39PS 24,0 55,0 79,0 přijat/a
16 9PS 21,0 57,0 78,0 přijat/a
17 40PS 26,0 51,0 77,0 přijat/a
18 12PS 21,0 53,0 74,0 přijat/a
19 59PS 26,0 48,0 74,0 přijat/a
20 66PS 22,0 51,0 73,0 přijat/a
21 27PS 29,0 44,0 73,0 přijat/a
22 8PS 15,0 57,0 72,0 přijat/a
23 41PS 19,0 53,0 72,0 přijat/a
24 14PS 21,0 50,0 71,0 přijat/a
25 17PS 10,0 59,0 69,0 přijat/a
26 60PS 14,0 53,0 67,0 přijat/a
27 63PS 19,0 47,0 66,0 přijat/a
28 62PS 20,0 44,0 64,0 přijat/a
29 23PS 18,0 45,0 63,0 přijat/a
30 55PS 19,0 44,0 63,0 přijat/a
31 4PS 9,5 53,0 62,5 přijat/a
32 1PS 14,0 48,0 62,0 přijat/a
33 7PS 11,0 50,0 61,0 přijat/a
34 16PS 13,0 48,0 61,0 přijat/a
35 38PS 9,0 51,0 60,0 přijat/a
36 61PS 5,0 54,0 59,0 přijat/a
37 33PS 10,0 49,0 59,0 přijat/a
38 35PS 21,0 37,0 58,0 přijat/a
39 25PS 6,0 51,0 57,0 přijat/a
40 32PS 9,0 48,0 57,0 přijat/a
41 34PS 12,0 45,0 57,0 přijat/a
42 28PS 10,0 46,0 56,0 přijat/a
43 65PS 20,0 36,0 56,0 přijat/a
44 43PS 12,0 43,0 55,0 přijat/a
45 56PS 0,0 54,0 54,0 přijat/a
46 11PS 9,0 45,0 54,0 přijat/a
47 68PS 14,0 40,0 54,0 přijat/a
48 13PS 4,5 49,0 53,5 přijat/a
49 30PS 5,0 48,0 53,0 přijat/a
50 53PS 12,0 41,0 53,0 přijat/a
51 26PS 15,0 37,0 52,0 přijat/a
52 10PS 1,0 50,0 51,0 přijat/a
53 31PS 8,0 42,0 50,0 přijat/a
54 46PS 3,0 46,0 49,0 přijat/a
55 54PS 8,0 41,0 49,0 přijat/a
56 48PS 5,0 43,0 48,0 přijat/a
57 36PS 5,0 42,0 47,0 přijat/a
58 51PS 0,0 46,0 46,0  přijat/a 
59 49PS  0,0  46,0  46,0 přijat/a
60 57PS 5,0 40,0 45,0 přijat/a
61 19PS 1,0 43,0 44,0 nepřijat/a
62 64PS 0,0 43,0 43,0 nepřijat/a
63 45PS 4,0 39,0 43,0 nepřijat/a
64 50PS 4,0 35,0 39,0 nepřijat/a
65 42PS 0,0 30,0 30,0 nepřijat/a
66 3PS 0,0 30,0 30,0 nepřijat/a
67 44PS 0,0 24,0 24,0 nepřijat/a
68 58PS 0 0 0,0 nekonal/a

 

PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 14. 6. 2021


Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím České pošty.