Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělávání - Zdravotnický asistent 53-41-M/01

PořadíRegistrační čísloBody za průměr na ZŠBody za přijímací testBody celkemRozhodnutí
1 51ZA 5 26 31 přijat/a
2 47ZA 0 25 25 přijat/a
3 52ZA 0 24 24 přijat/a
4 50ZA 0 22 22 přijat/a
5 49ZA 0 18 18 přijat/a
6 48ZA 1 0 1 nekonal/a

 

PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 25. 5. 2018

 


Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.