1. pololetí školního roku 2018/2019

27. 9. 2018 1. roč.              Exkurze na Fedrpuš (EVVO)
27. 9. 2018                 2. ro4. „Prevence napříč generacemi“- projekt v Nemocnici J. Hradec
27. 9. 2018      3. roč. „Nehodou to začíná“  KD Střelnice
4.10. 2018   Den otevřených dveří (10.00 - 17.00 hod)
Filmové představení “Tísňové volání“ v  KD Střelnice
11. 10. 2018   Burza škol v Třeboni
15. 10. 2018 4. B Exkurze do Dětského domova v Kamenici nad Lipou
31. 10. 2018 4. A Exkurze do Kardiocentra v Č. Budějovicích
1. 11. 2018 2. roč.  Divadelní představení „Maryša“ v Táboře
8. 11. 2018 1., 4. roč. Divadelní představení „Lakomec“ v KD Střelnice
5. 11. 2018 3. roč. Beseda v rámci EVVO „Energetická gramotnost“
16. 11. 2018 4. roč. Road Show" - prezentace studijních oborů Zdravotně sociální fakulty JU
6. 12. 2018 . Den otevřených dveří (13-17.00 hod)
     

2. pololetí školního roku 2018/2019

25. 2.- 4. 3. 2019 1. - 4. roč. Projekt EDISON „Cesta kolem světa za pět dní“
6. 6. 2019 1. roč. Soutěž v První pomoci
8. 6. 2019 1. A, 2.B Planeta Země 3000 „Kolumbie“