1. pololetí školního roku 2019/2020

26. 9. 2019              Den První pomoci pro ZŠ
3.10. 2019 Den otevřených dveří (10.00 - 17.00 hod)
Filmové představení “Ysterday“ v  KD Střelnice
7. 10. 2019 1. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
7. 10. 2019 3.roč. 4.A Kurz přežití „Handbikeři“
9. 10. 2019 2. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
10. 10. 2019 Burza škol v Třeboni
10. 10. 2019 3. B Odborná konference Dny domácí hospicové péče v Pelhřimově
11. 10. 2019 1. roč. Beseda s p. I. Jůnou z SK Kapři- plavání s handicapovanými
15. 10. 2019 Alfa Color Run 2019- „Pomáhej během“
17. 10. 2019 Den s Jihočeskou hospodářskou komorou
22. 10. 2019 3. roč.  Exkurze do Anatomického ústavu v Praze
23. 10. 2019 1. roč. Exkurze do Městské knihovny Jindřichův Hradec
5. 11. 2019   Den První pomoci pro ZŠ  (2. den)
12. 11. 2019 Sbírka „Pomoc pro kapičku“
12. 11. 2019 4. roč. Beseda v rámci EVVO „Klíšťata, sliny a imunita“
13. 11. 2019 2. roč. Divadelní představení „Bílá nemoc“ v KD Střelnice
4. 12. 2019 Den otevřených dveří (13-17.00 hod)
10. 12. 2019 Zájezd do adventního Linze
12. 12. 2019 Zájezd do adventního Linze
20. 12. 2019 Vánoční zpívání a bruslení
24. 1. 2020   Maturitní ples 4. A a 4. B

2. pololetí školního roku 2019/2020

6. 2. 2020 3. roč. Interaktivní přednáška s p. Adamem „Život v mediální džungli“
8. 3.- 15. 3. 2020 4. roč. Projekt EDISON „Cesta kolem světa za pět dní“
18. 3. 2020 Návštěva z partnerské Zdravotnické školy Zwettl na SZŠ
18. 3. 2020 1. a 2. roč.  Anglické představení v KD Střelnice „THE ONLINES“
3. 6. 2020 1.A, 2.B Planeta Země 3000 „Senegal“
4. 6. 2020 1. roč. Soutěž v První pomoci