1. pololetí školního roku 2018/2019

27. 9. 2018 1. roč.              Exkurze na Fedrpuš (EVVO)
27. 9. 2018                 2. ro4. „Prevence napříč generacemi“- projekt v Nemocnici J. Hradec
27. 9. 2018      3. roč. „Nehodou to začíná“  KD Střelnice
4.10. 2018 Den otevřených dveří (10.00 - 17.00 hod)
Filmové představení “Tísňové volání“ v  KD Střelnice
11. 10. 2018 Burza škol v Třeboni
15. 10. 2018 4. B Exkurze do Dětského domova v Kamenici nad Lipou
26. 10. 2018 Oslavy 30. výročí založení SZŠ J. Hradec - Den otevřených dveří
31. 10. 2018 4. A Exkurze do Kardiocentra v Č. Budějovicích
1. 11. 2018 2. roč.  Divadelní představení „Maryša“ v Táboře
5. 11. 2018 3. roč. Beseda v rámci EVVO „Energetická gramotnost“
8. 11. 2018 1., 4. roč. Divadelní představení „Lakomec“ v KD Střelnice
16. 11. 2018 4. roč. Road Show" - prezentace studijních oborů Zdravotně sociální fakulty JU
18. 11. 2018 Účast na natáčení pořadu ČT "tajemství těla"
21. 11. 2018 1. roč. Beseda se zástupkyní Policie ČR Mgr. Bc. H. Millerovou
21. 11. 2018 4. roč. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
22. 11. 2018 Oblastní kolo turnaje v PIŠQWORKÁCH
6. 12. 2018 . Den otevřených dveří (13-17.00 hod), Vánoční sbírka "Radost dětem v nemocnici"
 7. 12. 2018 Maturitní ples 4.A a 4.B
12. 12. 2018 4. roč. Exkurze do hospice v Prachaticích
18. 12. 2018 Vánoční zpívání školního pěveckého sboru v Nemocnici J. Hradec a v DS Otín
20. 12. 2018 Vánoční zpívání a bruslení

2. pololetí školního roku 2018/2019

2. 1. - 8. 1. 2019 1. a 2. roč Lyžařský výcvikově - vdělávací kurz Krkonoších
4. 2. 2019 4. roč. Přednáška "Tyfloservis"
6. 2. 2019 4.A, 3.A Exkurze do ÚVN v Praze
13. 2. 2019 3. roč.  Interaktivní přednáška s P. Adamem "Peníze, peníze, peníze"
25. 2.- 4. 3. 2019 1. - 4. roč. Projekt EDISON „Cesta kolem světa za pět dní“
4. 3. 2019 1. roč. Beseda v rámci EVVO na téma „Mokřady“
5. 3. 2019 3.B Exkurze DC Kamenice nad Lipou
7. 3. 2019 Odborná konference „Okno do onkologie a bolesti“
21. 3. 2019 2. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
26. 3. 2019 2. - 4. roč. NEJ Návštěva Zwettlu- Nemocnice, Domov s pečovatelskou službou, prohlídka města
28. 3. 2019 2. roč. Beseda s RNDr. Vidlákovou, pamětnicí z Terezína
4. 4. 2019 1. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
9. 4. 2019 3. roč. Beseda v rámci EVVO „Prázdniny v Černobylu“
17. 4. 2019 1. - 4. roč. Fotografování tříd
9. 5. 2019 2. a 3. roč. Exkurze Praha, divadelní představení
16. 5. 2109 1. a 2. roč. Anglické představení v KD Střelnice „Last wish“
30. 5. 2019 2. roč. Exkurze do JE Temelín
5. 6. 2019 1. A, 2.B Planeta Země 3000 „Kolumbie“
6. 6. 2019 1. roč. Soutěž v První pomoci