1. pololetí školního roku 2017/2018

4. 10. 2017    3., 4. roč.              Anglické edukativní divadlo „One day in London“ KD Střelnice
5. 10. 2017                    Den otevřených dveří (10.00 - 17.00 hod)
Filmové představení “Rande naslepo“ v KD Střelnice
11. 10. 2017       3. B, 4. A Beseda „Mladí volí“ v KD Střelnice
17. 10. 2017 1. B, 2. A Exkurze na Fedrpuš (EVVO)
24. 10. 2017 2. roč. Divadelní představení „Gazdina roba“ v Táboře
30. 10. 2017 1. roč. Exkurze LZS Bechyně
30.10.2017 4. B Exkurze do Dětského domova v Kamenici nad Lipou
1. 11. 2017 1. roč.  Divadelní představení „Petr a Lucie“ v KD Střelnice
8. 11. 2017 3. roč. Workshop „Život v Arménii“  v anglickém jazyce
13. 11. 2017 1. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
13. 11. 2017 4. roč. Exkurze do Hospice v Prachaticích
23. 11. 2017 4. roč. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
23. 11. 2017 3. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
28. 11. 2017 4. roč. Beseda v rámci MPP „Terénní práce“
6. 12. 2017 2. roč. Beseda s Mgr. B. Havlovou - Primární prevence
7. 12. 2017   Den otevřených dveří (13-17.00 hod) a Vánoční sbírka „Pomozte dětem“
22. 12. 2017   Vánoční bruslení a zpívání
     

2. pololetí školního roku 2017/2018

9.1.2018 4. roč. Road Show" - prezentace studijních oborů Zdravotně sociální
16. 1. 2018 4. roč. Beseda s panem Žoudlíkem „Poslední věci člověka“
26. 1. 2018 3. roč. „Kyberšikana“ – Beseda z oblasti sociálně-patologických jevů
7. 2. 2018 1. roč. Beseda se zástupkyní Policie ČR Mgr. Bc. H. Millerovou
19. 2. 2018 3. B Exkurze DC Kamenice nad Lipou
25. 2.-4.3. 1.-4. roč.     Projekt EDISON „Cesta kolem světa za pět dní“
14. 3. 2018 2. roč. Beseda se zástupcem MěP J. Hradec Bc. Z. Rohem
16. 3. 2018   Návštěva z partnerské školy ze Zwettlu
21. 3. 2018                      1.-3. roč.                Návštěva kláštera Stift Zwettl, nemocnice a rakouského Červeného kříže ve Zwettlu
22. 3. 2018 2. roč. Nicolas Winton- Síla lidskosti
9. 4. 2018 1.-4. roč. Fotografování tříd
18. 4.-20. 4. 2018      2. a 1. roč. Zahraniční zájezd - Polsko
9. 5. 2018 2. a 3. roč. Exkurze Praha, divadelní představení
11. 5. 2018 1.-3. roč. Sportovní dopoledne-turnaj v přehazované, Majáles
1. 6. 2018 4. roč. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Rondel)
7. 6. 2018 2. roč. Exkurze do JE Temelín
8. 6. 2018 1. A, 2. B     Planeta Země 3000 „Myanmar – divoká cesta do barmské říše“
12. 6. 2018 1. roč. Exkurze „Praha historická“
12. 6. 2018   Schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků
14. 6. 2018 1. roč.,  2.B Soutěž v První pomoci
18 .6. 2018 1. a 2. roč. Brigáda EVVO - hrabání sena
25. 6. 2018   Zpívání v Nemocnici J. Hradec (interna, ODN, LDN)
26. 6. 2018 2. roč. Přednáška MUDr. Sekeje "Transfúze, transfúzní přípravky"