(dobíhající obor)

(čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou)

poskytuje plnohodnotnou náhradu za dosud vyučovaný obor na SZŠ všeobecná sestra v rámci vzdělávání podle směrnic EU

Cíl studia: 

Výchova zdravotních sester pro státní i soukromá zdravotnická zařízení, pro ústavy sociální péče a domácí ošetřovatelskou péči. Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

Školní vzdělávací program (ŠVP) čtyřletého studijního oboru 53 – 41 – M/01 Zdravotnický asistent je na naší škole nazván Praktická sestra a je platný od 1. 9. 2010

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Teorie kultury
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Základy epidemiologie a hygieny
 • Klinická propedeutika
 • Základy patologie
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)