Realizace projektu: 24. 2. - 3. 3. 2019

Projekt je realizován ve spolupráci s mezinárodní neziskovou studentskou organizací AIESEC. Naši školu navštíví 6-8 anglicky mluvících stážistů z různých zemí světa.

Hlavním cílem: zlepšení jazykové vybavenosti studentů a prolomení jazykové a kulturní bariéry.