EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

EVVO

EVVO aktivity - 2023/2024

termín

aktivita

4. – 6. 9. 2023

Adaptační kurz

7. – 12. 9. 2023

Sportovní kurz

Září - duben
2023 - 2024

Fotografická soutěž
Téma: Putování za žhavou koulí aneb nejkrásnější východy a západy slunce

16. 9. 2023

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

22. 9. 2023

Evropský den bez aut

12. 10. 2023

Den otevřených dveří

16. 10. 2023

Světový den výživy

20. 10. 2023

Den stromů

listopad 2023

„Krádeže dat a zneužití platebních instrumentů“

1. 12. 2023

Světový den boje proti AIDS

prosinec 2023

Světový den boje proti AIDS

10. 12. 2023

Den lidských práv

6. 12. 2023

Den otevřených dveří

únor 2024

Světový den mokřadů
„Jak fungují mokřady, proč je potřebujeme a co jsou kořenové čistírny odpadních vod?“

březen 2024

„Život s handicapem

22. 3. 2024
březen 2024

Světový den vody
„Dopady globální změny klimatu na naše nádrže“

duben 2024

„Wikipedie: Seznamte se prosím“

7. 4. 2024

Světový den zdraví

duben 2024

Černobyl

22. 4. 2024

Den Země

22. 5. 2023

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

květen 2024

Energetické centrum s.r.o. Otín 3, J. Hradec

květen 2024

Paralympiáda

7. 5. 2024

Planeta Země 3000
"Kambodža - putování k tajemné hoře"

červen 2024

Světový den životního prostředí

červen 2024

Mezinárodní den oceánů
Čistička odpadních vod J. H.

červen 2024

JE Temelín

červen 2024

Hvězdárna F. Nušla

 

 

V Jindřichově Hradci 18. září 2023

Vypracovala: Mgr. Štěpánka Petrů