Volby do školské rady proběhly dne 27. 3. 2014. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.

Předseda

Mgr. Miroslava Mácová – odborná vyučující

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ v Jindř.Hradci
Michalíková Lucie - zástupce zletilých žáků

 

Doplňující volby do Školské rady

V měsíci září proběhnou na naší škole doplňující volby do Školské rady z řad zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců.

  • 1.září 2016 - žáci byli informováni o konání voleb do Školské rady
  • 5. září 2016 - každá třída odevzdala návrhy svých kandidátů Mgr. Mácové M.
  • 6. září 2016 - byly zveřejněny listiny s navrženými kandidáty na nástěnce

Vlastní volby proběhnou v úterý 20. září 2016 v učebně č. 5  od 12. 30 – 15. 00 hod.

Volit mohou pouze zletilí žáci, za nezletilé žáky volí jejich zákonní zástupci buď přímo osobně v den konání voleb, nebo i písemně formou zalepené a podepsané obálky.

Kandidáti z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Kučera Jakub 3. B
  • Turková Kristýna 3. B
  • Roubíčková Eliška 4. B
  • Průšová Lenka 4. B
  • Šenigl Ondřej 4. A

 

Výsledky voleb ze dne 20. 9. 2016

20. září 2016 proběhly na naší škole doplňující volby do Školské rady.
Volil se člen z řad zletilých studentů nebo jejich zákonných zástupců.
Školská rada na naší škole je tříčlenná, tvoří ji jeden zástupce z řad pedagogů, jeden zástupce z řad zletilých studentů nebo jejich zákonných zástupců a jeden člen za zřizovatele školy a je jmenován na usnesení Rady jihočeského kraje.
Veškeré informace byly v řádném termínu studentům předávány.

1. Kučera Jakub 3. B 19 hlasů
2. Turková Kristýna 3. B 1 hlas
3. Roubíčková Eliška 4. B 2 hlasy
4. Průšová Lenka 4. B 9 hlasů
5. Šenigl Ondřej 4. A 17 hlasů

Volby proběhly zdárně a dle výsledků se stal členem Školské rady student Kučera Jakub z 3. B.