Školská rada

Volby do Školské rady proběhly dne 30. 6. 2020. Školská rada byla jmenována k 1. 9. 2020.
Doplňovací volby z řad zletilých žáků a  zákonných zástupců nezletilých žáků proběhly  22. září 2021.

Školská rada nyní pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. v tomto složení:

 

Předseda

Mgr. Jaroslava Doubková, vyučující odborných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindřichově Hradci
Chiara Saviolo – 4.A

______________________________________________________________________________________ 

 

K 1. září 2023 skončí tříleté funkční období Školské rady.
Z tohoto důvodu proběhnou nové volby. Podle volebního řádu proběhnou v měsíci květnu.

Školská rada na naší škole je tříčlenná, tvoří ji jeden zástupce z řad pedagogů, jeden zástupce z řad zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců a jeden člen za zřizovatele školy a ten je jmenován na usnesení Rady Jihočeského kraje.

Veškeré informace o termínech konání budou zveřejňovány ve škole na nástěnce v 1. poschodí a na webových stránkách školy.

13. 4. 2023 - informace pro pedagogy o konání voleb, návrhy kandidátů z řad pedagogů

14. 4. 2023 - informace pro žáky a jejich zákonné zástupce při rodičovských schůzkách

                  - volby po třech letech

                  - návrhy kandidátů z řad zletilých žáků

17. 4. 2023 - zveřejnění informací na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu

Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogové podají návrhy na členy Školské rady
(1 zástupce za pedagogy, 1 zástupce za zletilé žáky nebo rodič za nezletilé žáky)

Návrhy na členy ŠR odevzdat nejpozději do 26. dubna 2023 do 14.00 hod. Mgr. Jaroslavě Doubkové

2. 5. 2023 - bude vyhlášen termín voleb

9. 5. 2023 - budou zveřejněné listiny s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a na školním webu

29. 5. 2023 - termín voleb