Volby do školské rady proběhly dne 30. 3. 2017. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – pedagog

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ v Jindř.Hradci
Dominik Mrkvička - zástupce zletilých žáků (žák 4. ročníku)