Volby do školské rady proběhly dne 30. 3. 2017. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučijící všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindř.Hradci
Člen z řad zletilých studentů nebo zákonných zástupců nezletilých studentů bude zvolen v doplňkových volbách, viz níže.

 

Doplňkové volby do Školské rady z řad zletilých studentů nebo zákonných zástupců nezletilých studentů

Návrhy kandidátů :

  1. Hornátová Barbora 2. B
  2. Novotná Kateřina 3. A
  3. Havlíková Kamila 3. A
  4. Steinbauerová Tereza 3. B
  5. Kalátová Monika 4. A
  6. Töröková Kateřina 4. A
  7. Dvořáková Aneta 4. B
  8. Pokorná Miroslava 4. B

Volby se konají ve čtvrtek 27. září 2018 v učebně č. 5 od 12. 30 – 15. 00 hod.

Volit smí pouze zletilí studenti, za nezletilé volí jejich zákonní zástupci, buď přímo v den konání voleb, nebo písemně formou zalepené a podepsané obálky.

Volební komise :

Mgr. Mazancová Jana
Mgr. Medová Hana
Mgr. Dubová Marie