Volby do Školské rady proběhly dne 30. 6. 2020. Školská rada byla jmenována k 1. 9. 2020.
Doplňovací volby z řad zletilých žáků a  zákonných zástupců nezletilých žáků proběhly  22. září 2021.

Školská rada nyní pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. v tomto složení:

 

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučující všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindřichově Hradci
Chiara Saviolo – 3.A

______________________________________________________________________________________