Volby do Školské rady proběhly dne 30. 3. 2017. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.
Doplňovací volby do školské rady z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů proběhly 27. 10. 2018.

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučující všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindř.Hradci
Miroslava Pokorná - 4.B

 

Doplňovací volby do Školské rady z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů dne 27. 10. 2018

Zvoleným členem do Školské rady z řad zletilých studentů se stává: 

Pokorná Miroslava se 14 hlasy.

 

 1. Návrhy kandidátů z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů:
 1. Hornátová Barbora, 2.B
 2. Novotná Kateřina, 3.A
 3. Havlíková Kamila, 3.A
 4. Steinbauerová Tereza, 3.B
 5. Kalátová Monika, 4.A
 6. Töröková Kateřina, 4.A
 7. Dvořáková Aneta, 4.B
 8. Pokorná Miroslava, 4.B
 1. Účast na volbách do Školské rady :

Počet voličů z řad studentů :  57
Volilo : 42
Počet voličů z řad zákonných zástupců : 1

Výsledky voleb do školské rady z řad zletilých studentů :

 1. Hornátová Barbora, 2.B                  0 hlasů
 2. Novotná Kateřina, 3.A                    1 hlas
 3. Havlíková Kamila, 3.A                    2 hlasy
 4. Steinbauerová Tereza, 3.B             2 hlasy
 5. Kalátová Monika, 4.A                    13 hlasů
 6. Töröková Kateřina, 4.A                   8 hlasů
 7. Dvořáková Aneta, 4.B                     3 hlasy
 8. Pokorná Miroslava, 4.B              14 hlasů