Školská rada

Volby do Školské rady proběhly dne 29. 5. 2023. Školská rada v novém složení byla jmenována k 1. 9. 2023.
Školská rada nyní pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. v tomto složení:

 Předseda

Mgr. Jaroslava Doubková - vyučující odborných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v J. Hradci  
Jana Pikalová – 4.A