Volby do Školské rady proběhly dne 30. 6. 2020. Školská rada byla jmenována k 1. 9. 2020
a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. v tomto složení:

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučující všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindřichově Hradci
Sabina Hořejšová - 4.B

 

________________________________________________________________________________________