Volby do Školské rady proběhly dne 30. 3. 2017. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.
Doplňovací volby do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 26. 9. 2019.

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučující všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindř.Hradci
Miroslava Pokorná - 4.B

 

________________________________________________________________________________________

Doplňovací volby člena do Školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků

- 2. září 2019 - informace žáků o konání voleb do Školské rady (třídní učitelé)

- do 9. září 2019 - každá třída odevzdá návrhy svých kandidátů Mgr. Mazancové - nejpozději do 14.00 hod.

- 10. září 2019 - budou zveřejněné listiny s navrženými kandidáty na nástěnce v 1. poschodí a na www školy

 

Vlastní volby proběhnou ve čtvrtek 26. září 2019 v učebně č. 5 od 13.00 – 15. 30 hod.

Volit osobně mohou pouze zletilí žáci a za nezletilé žáky mohou volit jejich zákonní zástupci buď přímo osobně v den konání voleb, nebo i písemně formou zalepené a podepsané obálky.

Volební komise:

Mgr. Mazancová Jana
Mgr. Medová Hana
Mgr. Vondrášková Aneta