Volby do Školské rady proběhly dne 30. 3. 2017. Školská rada byla zřízena a pracuje dle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb.
Doplňovací volby do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků proběhly 26. 9. 2019.

Předseda

Mgr. Jana Mazancová – vyučující všeobecných předmětů

Členové

Mgr. Zdeňka Šindelářová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Jindř.Hradci
Barbora Holubová - 4.B

 

________________________________________________________________________________________