Sazebník úhrad

vyhotovení opisu vysvědčení 100,- Kč/kus
ztráta, zničení, poškození vchodového čipu dle pořizovací ceny
ztráta studijního průkazu 25,- Kč /kus
půjčovné za učebnice 10,- Kč/šk. rok
ztráta zapůjčené odborné učebnice 100,- Kč/kus
ztráta zapůjčené všeobecné učebnice 70,- Kč/kus
Zapůjčení odborné učebnice cizím osobám 50,- Kč/kus