vyhotovení opisu vysvědčení 100,- Kč/kus
ztráta, zničení, poškození vchodového čipu 67,- Kč
ztráta studijního průkazu 20,- Kč /kus
půjčovné za učebnice 10,- Kč/šk. rok
ztráta zapůjčené odborné učebnice 100,- Kč/kus
ztráta zapůjčené všeobecné učebnice 70,- Kč/kus