Spolupráce s nemocnicí

Dlouhodobě spolupracuje s nemocnicí Jindřichův Hradec

Spolupráce s nemocnicí

SZŠ spolupracuje s nemocnicí v Jindřichově Hradci už od jejího vzniku. Praktická výuka v nemocnici je realizována v rámci předmětu „Ošetřování nemocných" na všech základních odděleních nemocnice, kde jsou zřízeny školní stanice. Praktického vyučování se účastní studentky a studenti 3. a 4. ročníků, výuku vedou odborné učitelky. Praxe na odděleních probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, na ranní praxi nastupují od 6,30 hodin.

Spolupráce se zdravotnickým personálem a vedením nemocnice je velmi dobrá. Studentkám a studentům je umožněná praxe i na jiných pracovištích pod vedením sester. S prací na specializovaných pracovištích se seznamují v rámci exkurzí.

Oddělení na kterých probíhá výuka předmětu
„Ošetřování nemocných":

 • Interní oddělení C – ženy
 • Interní oddělení D - muži
 • Chirurgické oddělení A
 • Chirurgické oddělení B
 • Gynekologicko – porodnické oddělení
 • Dětské oddělení

Další spolupracující pracoviště:

 • Neurologie
 • Ortopedie
 • Ambulance – interní, chirurgická, ortopedická
 • Obvodní a dětská zdravotnická střediska
 • Mateřská škola a další.

V rámci exkurzí navštěvujeme odborná pracoviště:

 • Centrální sterilizace
 • Dialýza
 • Oční oddělení
 • ORL, LDN, RTG, CT,
 • Specializované ambulance
 

SZŠ Jindřichův Hradec chce poděkovat všem zaměstnancům nemocnice,
s kterými spolupracuje za vstřícnost a trpělivost při výchově budoucích zdravotnických pracovníků.