Historie a současnost

Historie a současnost

 

Minulost

Již v letech 1949-57 existovala v Jindřichově Hradci Vyšší zdravotnická škola. Její absolventky byly prvními, kdo vytvářel tradici zdravotnického školství v okresním městě. Po více jak 30-ti letech na ní navázala střední zdravotnická škola, jejíž vznik 1. 9. 1988 byl vyvolán nedostatkem středního zdravotnického personálu.

Začátky byly improvizované. Zatímco se budova bývalého Domu politické výchovy stavebními úpravami zvolna měnila v budoucí sídlo SZŠ, studentkám 1. ročníků ve školním roce 1988/89 poskytla azyl tehdejší střední ekonomická škola, dnešní obchodní akademie. Pro studentky byly vyčleněny 2 třídy, pro vyučující ve sborovně 2 stoly a 3 židle.

Prázdninové měsíce roku 1989 byly ve znamení intenzivních stavebních a úklidových prací v nové budově SZŠ. Na pracích se podíleli nejen pracovníci školy, nýbrž také studentky a většina jejich rodičů. 1. září 1989 nastoupilo do nové budovy školy 133 žákyň 1. a 2. ročníků. Oba 1. ročníky byly "nabité" k prasknutí, měly po 36-ti studentkách - více se jich do tříd nevešlo.

V nové budově byly mimo vlastních tříd 3 učebny ošetřovatelství, učebna výpočetní techniky, fyz. a chem. laboratoř, v každé třídě barevný televizor a po škole byl zaveden samostatný televizní okruh, což nebylo v té době běžné.

V letech 1991 - 93 sloužila jako Domov mládeže část budovy bývalého OV KSČ (dnes fakulta VŠE), v r. 1993 došlo k přesunu do prostor na sídliště Vajgar, do budovy ubytovny okresní nemocnice. Od r. 2008 je zajištěno ubytování našich žáků na DM při SOŠ a SOU J. Hradec (centrální internát pro všechny SŠ v J. Hradci, většina ubytovaných jsou žáci SZŠ).

Od šk. r. 1990/91 se výrazně mění výuka cizích jazyků - v 1. a 2. ročnících je místo dosavadní ruštiny zavedena němčina a angličtina, ve 3. ročnících jsou tyto jazyky zaváděny alespoň jako nepovinné předměty.

Od 1. ledna 1991 získává škola právní subjektivitu a na jaře 1992 se uskutečnily první maturitní zkoušky.

Od února 1993 byl na škole jako jedné z prvních v ČR zaveden nepovinný předmět domácí ošetřovatelská péče, jedna ze tříd byla přeměněna v moderní jazykovou učebnu.

Počínaje rokem 1994 organizuje škola pro studentky a studenty zahraniční zájezdy - první se uskutečnil v dubnu 1994 do španělské Oropesy, v následujících letech navštěvuje Oropesu další skupina, studentky a studenti jezdí do Vídně i Paříže, navštěvují Řecko, Itálii a Švýcarsko, Anglii, Polsko.

Od září 1995 se ve škole objevují kromě studentek čtyřletého studia i studentky a studenti 1. ročníku dvouletého pomaturitního studia. Další posluchači tohoto typu studia přicházejí i o rok později, v důsledku změn koncepce ve školství skončil tento typ studia v roce 1998. V roce 1995 byl zakoupen a instalován pro studenty automat na nápoje.

Škola prošla za období 12-ti let pěti zřizovateli:

  • 1. 9. 1988-31. 12. 1990 Krajský ústav národního zdraví
  • 1. 1. 1991-30. 6. 1991 Okresní úřad
  • 1. 7. 1991-31. 10. 1996 Ministerstvo zdravotnictví
  • 1. 11. 1996-30. 9. 2001 Ministerstvo školství
  • 1. 10. 2001-doposud Jihočeský kraj

V rámci modernizace školy byla za 2 měsíce nákladem 1,5 mil. Kč vybudována a k 10. říjnu 1997 slavnostně otevřena budova posilovny, situována jako samostatný pavilon na školní zahradě. Posilovnu mohou studenti využívat i mimo hodin TV.

V roce 1998 byla zrušena vchodová služba žáků a bylo zakoupeno a instalováno zabezpečovací zařízení pro vstup do budovy školy.

Internet byl zaveden na škole již v roce 1995, přístup k němu mělo ovšem pouze vedení školy. Aby byl umožněn přístup k internetu nejen vyučujícím, ale i studentům, byla v r. 2000 rozvedena po škole internetová síť a připojena na bezdrátové radiové spojení.

 

Současnost

Jsme škola menší, rodinného typu. Kapacita naší školy je 220 žáků. Ke studiu se k nám hlásí uchazeči nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z okresů Pelhřimov, České Budějovice, Tábor, Prachatice. V posledních letech projevují zájem o studium i chlapci, kteří se ve zdravotnictví velice dobře uplatňují ( např. jako zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, radiologický asistent, žádáni jsou na JIP a ARO, atd.).

Škola je vybavena moderní multimediální učebnou pro výuku jazyků, třemi odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, učebnou ICT, psychologickou učebnou, chemickou laboratoří, učebnou fyziky, učebnou somatologie, školní knihovnou a posilovnou, která je v areálu školní zahrady.

V průběhu posledních let proběhla rekonstrukce školy. Byla vyměněna špaletová okna, hlavní dveře a opravena fasáda nejprve směrem do Klášterské ulice, další rok vnitřní trakt směrem do školní zahrady. Škola je zabezpečena novým vstupním bezpečnostním systémem na čipy. V celé škole je internetová síť s bezdrátovým připojením. Vnitřní prostory školy jsou příjemně esteticky vyzdobené a vymalované, v celé budově byla zrekonstruována WC a sociální zařízení, byly vyměněny zářivky a dveře.

V posledních letech byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie, byla vyměněna podlahová krytina, třídy a sborovny jsou vybaveny novým nábytkem. Na chodbách jsou k dispozici moderní barevné sedáky a prostředí zpříjemňují květiny a výzdoba.

Tři odborné učebny, které jsou určené pro výuku ošetřovatelství, pečovatelství a první pomoci, jsou vybavené pracovními linkami, počítači, řadou pomůcek a modelů pro výuku a nácvik odborných výkonů a v jedné ze tří odborných učeben je k dispozici interaktivní tabule. Ve všech třech odborných učebnách jsou počítače pro práci s nemocničním informačním systémem. V jazykové učebně, která je nově zrekonstruována, je moderní audio-orální program umožňující kvalitní jazykovou přípravu a interaktivní tabule. Učebna ICT je vybavena počítači, které škola získala jako jeden z partnerů v rámci projektu zdravotnických škol Jihočeského kraje, zaměřeného na zdravotnickou informatiku. Díky tomuto projektu jsou žáci připravováni na práci s NIS (nemocničním informačním systémem). Chemická laboratoř je vybavena moderní digestoří a umožňuje provádění pokusů a laboratorních cvičení a poskytuje příjemné a podnětné prostředí pro výuku těchto předmětů. Ve všech osmi kmenových učebnách je nový výškově nastavitelný nábytek, nové skříně s boxy a v pěti z nich jsou další interaktivní tabule, notebooky a dataprojektory. V dalších dvou učebnách a na chodbě v 1. p. jsou nainstalovány moderní ploché TV, v červnu 2022 byl zakoupený velký dotykový monitor pro využívání digitálních technologií ve výuce a doplnil tak počet 7 interaktivních tabulí ve škole. Pro výuku a realizaci aktivizačních metod jsou k dispozici notebooky, dataprojektory a vizualizéry. Ve všech sborovnách a kancelářích jsou k dispozici počítače pro práci ve školním informačním systému. Žáci mohou využívat volně přístupné počítače i mimo výuku, zjišťovat si informace z internetu a připravovat si podklady pro referáty a prezentace. Všichni žáci, učitelé a pracovníci THP mají každý svůj e-mail a k tomu k dispozici neomezenou datovou schránku - cloudové úložiště. Ve škole využíváme v systému Bakaláři elektronickou žákovskou, elektronickou třídní knihu a další moduly. Ke komunikaci se žáky a rodiči slouží Komens, e-mailové adresy žáků a moderní cloudové služby, které umožňují zasílat aktuální informace i studijní materiály.

Podle finančních možností budeme v úpravách a vylepšování školy pokračovat.

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout