Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A. a 1.B - zástupci budou dopnění v průběhu listopadu

2.A - 

2.B - 

3.A - Říčanová Věra, Dvořáková Adéla

3.B - Horáková Karolína, Němcová Dominika

4.A - Pražáková Kateřina, Mrkvička Dominik

4.B - Turková Kristýna, Kučera Jakub