Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A  Trávníčková Lucie, Ratajová Miloslava

1.B  Jechová Adéla, Průchová Natálie

2.A  Ludvík Tomáš, Tůmová Klára

2.B  Kolářová Viktorie, Filipová Karolína

3.A  Krátká Kateřina, Lovětínská Michaela

3.B  Steinbauerová Tereza, Holubová Barbora

4.A  Dvořáková Adéla, Dejmek Michal

4.B  Pokorná Miroslava, Dvořáková Aneta