Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A  Anna Hřebíčková, Adam Hron

1.B  Martin Babouček, Kristina Urbancová

2.A  Bednářová Veronika, Smrčková Magdaléna

2.B  Wimmerová Anna, Petříčková Věra

3.A  Ryzková Nela, Skalník Jindřich

3.B  Jechová Adéla, Průchová Natálie

4.A  Picková Natálie, Ludvík Tomáš

4.B  Kolářová Viktorie, Filipová Karolína