Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A  zástupci třídy budou jmenování do listopadu 2019

1.B  zástupci třídy budou jmenování do listopadu 2019

2.A  Ryzková Nela, Havlík Jan

2.B  Jechová Adéla, Průchová Natálie

3.A  Picková Natálie, Ludvík Tomáš

3.B  Kolářová Viktorie, Filipová Karolína

4.A  Krátká Kateřina, Lovětínská Michaela

4.B  Steinbauerová Tereza, Holubová Barbora