Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

  • 1.A  Jan Myler, Martin Žižka
  • 1.B  Tobiáš Nosek, Roxanne Barde 
  • 2.A  Magdalena Barde, Kateřina Šádková 
  • 2.B  Viktorie Hurdová, Anežka Šimonová
  • 3.A  Jan Florián, Adam Hron
  • 3.B  Martin Babouček, Simona Popelínská
  • 4.A  Veronika Bednářová, Magdaléna Smrčková 
  • 4.B  Anna Wimmerová, Věra Petříčková