Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A  Bednářová Veronika, Smrčková Magdaléna

1.B  Horníková Žaneta, Petříčková Věra

2.A  Ryzková Nela, Skalník Jindřich

2.B  Jechová Adéla, Průchová Natálie

3.A  Picková Natálie, Ludvík Tomáš

3.B  Kolářová Viktorie, Filipová Karolína

4.A  Krátká Kateřina, Lovětínská Michaela

4.B  Steinbauerová Tereza, Holubová Barbora