Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Členové parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu a vybavení školy. Podněty se mohou týkat i DM. Ředitelka školy se k daným připomínkám vyjádří a reaguje na ně, případně vysvětlí proč je nemůže akceptovat.

Složení

1.A  Natálie Vlčková, Jakub Zedník

1.B  Nikola Bučková , Aneta Fuchsová

2.A  Anna Hřebíčková, Adam Hron

2.B  Samuel Havlík, Simona Popelínská

3.A  Veronika Bednářová, Magdaléna Smrčková 

3.B  Anna Wimmerová, Věra Petříčková 

4.A  Nela Ryzková, Jindřich Skalník 

4.B  Adéla Jechová , Natálie Průchová