Výchovné poradenství

Výchovný poradce - Mgr. Veronika Kopencová

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Veronika Kopencová

sborovna č.: 31, 2. patro

Konzultační hodiny:
Pondělí 10:30 – 11:30 hod.
(i kdykoliv mimo konzultační hodiny)

Výchovný poradce a školní metodik prevence úzce spolupracují:

  • při přípravě a realizaci plánu výchovného poradce a minimálního preventivního programu (oba dokumenty jsou k nahlédnutí u ZŘŠ)
  • navrhují besedy a aktivity školy
  • pomáhají řešit osobní, studijní problémy žáků, problémy v rodině nebo ve třídě
  • napomáhají vytváření spolupráce a dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
  • zaměřují se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.