2018

Září: 3. 9. Zahájení, organizační pokyny
4. 9. Organizační záležitosti ve třídách (1. - 2. vyuč.hod.)
3. 9. – 4. 9. Adaptační kurz 1. A (ing. V. Horázný)
4. 9. – 5. 9. Adaptační kurz 1. B (Mgr. V. Kopencová)
5. 9. – 10. 9. /st–po/ Sportovně - branný kurz 2. ročníků (Mgr. H. Tučková)
10. 9. Praktická maturitní zkouška 4. B (SČ)
13. 9. a 14. 9. Profilová část mat. zkoušky (podzim 2018) 4. A a 4.B
17. 9. Srdíčkové dny
28. 9. /pá/ Státní svátek 
 
Říjen:  4. 10. /čt/ Burza škol (VŠE) - Den otevřených dveří SZŠ 10.00-17.00
(ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe, všichni inter. vyučující)
26.10. /pá/ Oslavy 30. výročí založení SZŠ (10.00-17.00 hod.)
29. 10. a 30. 10. /po a út/ Podzimní prázdniny
 
Listopad: 14. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí /15.00/ (ŘŠ, ZŘŠ)
16. 11. Schůze rodičů v 15.30-17:00 hod. (třídní, vyučující )
 
Prosinec:
3. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2019 (4. A, 4. B)
6. 12. Den otevřených dveří SZŠ - 13:00-17:00 hod. (všichni inter. vyučující)
7.12. Maturitní ples 4. A, 4. B     (studenti, třídní)
22.12.-2.1. /včetně/ Vánoční prázdniny; výuka od 3. 1. 2019
 

2019

Leden: 25. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí /15.00 hod/ (ŘŠ, ZŘŠ)
31. 1. /čt/ ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
 
Únor: 1. 2. /pá/ Pololetní prázdniny
18. 2. – 24. 2. Jarní prázdniny
 
Duben: 
10. 4. Písemná práce z českého jazyka a literatury (SČ MZ)
11. 4.  Písemná práce z cizích jazyků (SČ MZ)
11. 4. Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí  /15.00 /     (ŘŠ, ZŘŠ)
12. 4. Informativní schůzka rodičů a stud. v 15.30 - 17.00 (informační odpoledne)
12. 4.-26. 4. Přijímací řízení
18. 4. - 19. 4. Velikonoční prázdniny
25. 4. Závěrečná pedagogická rada 4. A, 4.B        (ŘŠ, ZŘŠ)
 
Květen: 1. 5. /st/ Státní svátek
8. 5. /st/ Státní svátek 
2. 5. - 3. 5.  Písemné zkoušky společné části MZ jaro 2019. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizích jazyků
7. 5. a 9. 5. - 10. 5.  Praktické maturitní zkoušky 4.B
13. 5. - 17. 5.  Praktické maturitní zkoušky 4.A
20. 5. - 23. 5.  Ústní zkoušky spol. části MZ a profilové zkoušky  4.B
27. 5. - 30. 5.  Ústní zkoušky spol. části MZ a profilové zkoušky  4.A
24. 5. Pokyny a BOZP před odbornou praxí - 3.A, 3.B. 
29. 5. Poslední den výuky 3.A před odchodem na praxi
 
Červen:
30. 5.-26. 6. /včetně/ Odborná praxe 3.A
5. 6. Poslední den výuky 3. B před odchodem na praxi
6. 6. – 26. 6. /včetně/ Odborná praxe 3. B
6. 6.  Soutěž  PP – 1. A, 1. B      (vyuč. odb. předmětů)
24. 6. Závěrečná pedagogická rada /13.00 hod/ (ŘŠ, ZŘŠ)
27. 6. Příchod 3. A, 3. B z praxe
28. 6. Ukončení školního roku

K některým akcím (Den otevřených dveří, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky atd.) budou průběžně zveřejňovány podrobnější pokyny.