2016


Září: 1. 9. Zahájení, organizační pokyny
2. 9. Organizační záležitosti ve třídách 1.- 2. vyučovací hod.
1. 9. - 2. 9. Adaptační kurz 1.A Mgr. H. Medová
5. 9. - 6. 9. Adaptační kurz 1.B Bc. I. Komárková
5. 9. - 8. 9. /po-čt/ Sportovně - branný kurz 2.ročníků Mgr. H. Vilímková
5. 9. - 16. 9. (včetně) Odborná praxe 4. B 
9. 9. Praktická maturitní zkouška 4.A (ZA)
12. 9. - 13. 9. Praktická maturitní zkouška 4.B (SČ)
16. 9. a 19 .9.  Profilová část mat.zkoušky (podzim 2016) 4.A a 4.B
19. 9. Srdíčkové dny
28. 9. /st/ Státní svátek
 
Říjen: 6. 10. /čt/ Burza škol (VŠE) (ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe)
Den otevřených dveří SZŠ (všichni inter. vyučující)
(10.00-17.00 hod.)
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. /pá/ Státní svátek
 
Listopad: 16. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí  /13.00 /  (ŘŠ, ZŘŠ)
17. 11. /čt/ Státní svátek
25 .11. Schůze rodičů v 15:30 hod. (třídní, vyučující)
 
 Prosinec 1. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2017 4.A, 4.B
7. 12. Den otevřených dveří SZŠ všichni inter. vyučující (13.00-17.00 hod.)
22. 12. Vánoční zpívání. Bruslení.
23. 12. – 2. 1. 2017 včetně Vánoční prázdniny; výuka od 3. 1. 2017

 

2017


Leden: 26. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí /15.00 hod./   (ŘŠ, ZŘŠ)
13. 1. Maturitní ples 4.A studenti, třídní
31. 1. /út/ Ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
   
Únor: 3. 2. /pá/ Pololetní prázdniny
6. 2. - 12. 2. Jarní prázdniny
10. 2. Maturitní ples 4.B studenti, třídní
   
Duben: 11. 4. Písemná práce z českého jazyka a literatury (společná část MZ)
12. 4. Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí /13.00 / (ŘŠ, ZŘŠ)
13. 4. - 14. 4 . Velikonoční prázdniny
21. 4. Informativní schůzka rodičů a stud. v 15:30 hod - 17:00 hod
(informační odpoledne)
12. 4., 19. 4. Přijímací řízení
26. 4. Závěrečná pedagogická rada 4. A a 4. B (ŘŠ, ZŘŠ)
 
Květen 1. 5. /po/ Státní svátek
8. 5. /po/ Státní svátek
2. 5. – 9. 5. Didaktické testy a písemné práce z cizího jazyka (společná část MZ)
16. 5. - 10. 6. Ústní zkoušky a společné profilové části MZ
29. 5. Pokyny a BOZP před odbornou praxí - 3.A, 3.B
31. 5. Poslední den výuky 3.A před odchodem na praxi
 
Červen:
1. 6. - 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3.A
7. 6. Poslední den výuky 3.B před odchodem na praxi
8. 6. – 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3. B
13. 6. Soutěž PP – 1.A, 2.B vyuč.odb.předmětů
26. 6. Závěrečná pedagogická rada /13.00 hod/ ŘŠ, ZŘŠ
29. 6. Příchod 3.A, 3.B z praxe
30. 6. Ukončení školního roku

 

K některým akcím (Den otevřených dveří, přijímací zkoušky atd.) budou průběžně zveřejňovány podrobnější pokyny.