2020

Září: 1. 9. Zahájení, organizační pokyny
2. 9. Organizační záležitosti ve třídách, BOZP (1. - 2. vyuč.hod.)
2. 9. – 4. 9. Adaptační kurz 1.A  a 1.B (třídní 1.A, 1.B)
7. 9. – 10. 9./po-čt/ Sportovně - branný kurz 2. ročníků (Mgr. A. Vondrášková)
2. 9. - 11. 9.  Souvislá odborná praxe 4. ročníků
8. 9. Praktická maturitní zkouška 4. B (SČ)
11. 9. a 14.9. Profilová část mat.zkoušky (podzim 2020) 4.A a 4.B
21. 9.  Srdíčkové dny
28. 9. /po/ Státní svátek
 
Říjen:  1. 10. /čt/ Burza škol (VŠE)
(ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe, všichni inter. vyučující)
8. 10. /čt/ Burza škol Třeboň
28. 10. /st/  Státní svátek
29. 10. a 30. 10. /čt, pá// Podzimní prázdniny
 
Listopad: 12. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí (ŘŠ, ZŘŠ)
13. 11. Schůze rodičů v 15.30-17:00 hod. (třídní, vyučující )
17. 11. /út/ Státní svátek
 
Prosinec:
1. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2021 (4. A, 4. B)
23.12.-3.1. 2021 Vánoční prázdniny; výuka od 4. 1. 2021
 

2021

Leden: 22. 1. Uzavírání klasifikace za 1. pololetí, do 13.00 hodin
25. 1. /po/ Pedagogická rada k 1. pololetí , 15.00 hod. (ŘŠ, ZŘŠ)
28. 1. /čt/ Ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
29. 1. /pá/ Pololetní prázdniny 
 
Březen 1. 3. - 7. 3. Jarní prázdniny
 
Duben: 
1. 4. - 2. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4.  Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí, 14:30 hod.   (ŘŠ, ZŘŠ)
16. 4. Online informativní schůzka rodičů a stud. v 15.30 - 17.00 (informační odpoledne)
 
Květen: 5. 5. a 6. 5.  Školní přijímací zkouška.
20.5.  Závěrečná pedagogická rada 4.A, 4.B , 15:00 (ŘŠ, ZŘŠ)
24.5. - 26.5. Didaktické testy společné části MZ jaro 2021
31. 5. Poslední den výuky 3.A a 3.B před odchodem na praxi
31.5 - 4.6.  Praktická maturitní zkouška 4.A
 
Červen:
31.5 - 4.6.  Praktická maturitní zkouška 4.A
1. 6.- 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3.A, 3.B
3. 6. Soutěž  PP – 1. A, 1. B      (vyuč. odb. předmětů)
7.6. - 11.6. Praktická maturitní zkouška 4.B
14.6. - 15.6 . Ústní maturitní zkoušky profilové části 4.A
16.6. - 18.6. Ústní maturitní zkoušky profilové části 4.B
24. 6.  Uzavírání klasifikace za 2. pololetí, do 14.00 hod.
25. 6. Závěrečná pedagogická rada, 13.00 hod. (ŘŠ, ZŘŠ)
29. 6. Příchod 3. A, 3. B z praxe
30. 6. Ukončení školního roku

K některým akcím (Den otevřených dveří, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky atd.) budou průběžně zveřejňovány podrobnější pokyny.