2020

Září: 1. 9. Zahájení, organizační pokyny
2. 9. Organizační záležitosti ve třídách, BOZP (1. - 2. vyuč.hod.)
2. 9. – 4. 9. Adaptační kurz 1.A  a 1.B (třídní 1.A, 1.B)
7. 9. – 10. 9./po-čt/ Sportovně - branný kurz 2. ročníků (Mgr. A. Vondrášková)
2. 9. - 11. 9.  Souvislá odborná praxe 4. ročníků
8. 9. Praktická maturitní zkouška 4. B (SČ)
11. 9. a 14.9. Profilová část mat.zkoušky (podzim 2020) 4.A a 4.B
21. 9.  Srdíčkové dny
28. 9. /po/ Státní svátek
 
Říjen:  1. 10. /čt/ Burza škol (VŠE) - Den otevřených dveří SZŠ (10.00-17.00 hod.)
(ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe, všichni inter. vyučující)
8. 10. /čt/ Burza škol Třeboň
28. 10. /st/  Státní svátek
29. 10. a 30. 10. /čt, pá// Podzimní prázdniny
 
Listopad: 12. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí (ŘŠ, ZŘŠ)
13. 11. Schůze rodičů v 15.30-17:00 hod. (třídní, vyučující )
17. 11. /út/ Státní svátek
 
Prosinec:
1. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2021 (4. A, 4. B)
4. 12.  Maturitní ples 4. A, 4. B (studenti, třídní)
9. 12. Den otevřených dveří SZŠ (13:00-17:00 hod.) (všichni inter. vyučující)
23.12.-3.1. 2021 Vánoční prázdniny; výuka od 4. 1. 2021
 

2021

Leden: 22. 1. Uzavírání klasifikace za 1. pololetí, do 13.00 hodin
25. 1. /po/ Pedagogická rada k 1. pololetí , 15.00 hod. (ŘŠ, ZŘŠ)
28. 1. /čt/ Ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
29. 1. /pá/ Pololetní prázdniny 
 
Březen 1. 3. - 7. 3. Jarní prázdniny
 
Duben: 
1. 4. - 2. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4.  Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí, 15.00 hod.   (ŘŠ, ZŘŠ)
16. 4. Informativní schůzka rodičů a stud. v 15.30 - 17.00 (informační odpoledne)
12. 4. - 28. 4. Přijímací řízení
27. 4. Závěrečná pedagogická rada 4. A, 4.B , 15.00 hod.  (ŘŠ, ZŘŠ)
 
Květen: 2. 5. - 5. 5.  Didaktické testy společné části MZ jaro 2021.
16. 5. - 10. 6.  Ústní zkoušky spol. části MZ jaro 2021
31. 5. Poslední den výuky 3.A a 3.B před odchodem na praxi
 
Červen:
1. 6.- 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3.A, 3.B
3. 6. Soutěž  PP – 1. A, 1. B      (vyuč. odb. předmětů)
24. 6.  uzavírání klasifikace za 2. pololetí, do 14.00 hod.
25. 6. Závěrečná pedagogická rada, 13.00 hod. (ŘŠ, ZŘŠ)
29. 6. Příchod 3. A, 3. B z praxe
30. 6. Ukončení školního roku

K některým akcím (Den otevřených dveří, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky atd.) budou průběžně zveřejňovány podrobnější pokyny.