2019

Září: 2. 9. Zahájení, organizační pokyny
3. 9. Organizační záležitosti ve třídách, BOZP (1. - 3. vyuč.hod.)
3. 9. – 4. 9. Adaptační kurz 1. A (třídní 1.A, 1.B)
5. 9. – 10. 9./čt-pá,po-út/ Sportovně - branný kurz 2. ročníků (Mgr. A. Vondrášková)
10. 9.-11. 9. Praktická maturitní zkouška 4. B (podzim 2019) (SČ)
12. 9. Praktická maturitní zkouška 4. A (podzim 2019) (ZA)
16. 9. a 17.9. Profilová část mat.zkoušky (podzim 2019) 4.B a 4.A
26. 9.  Den první pomoci pro ZŠ
 
Říjen:  3. 10. /čt/ Burza škol (VŠE) - Den otevřených dveří SZŠ (10.00-17.00 hod.)
(ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe, všichni inter. vyučující)
17. 10.  Den PRP ve spolupráci s JčHK
29. 10. a 30. 10. /út a st/ Podzimní prázdniny
 
Listopad: 5. 11. Den první pomoci pro ZŠ
14. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí (ŘŠ, ZŘŠ)
15. 11. Schůze rodičů v 15.30-17:00 hod. (třídní, vyučující )
 
Prosinec:
2. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2020 (4. A, 4. B)
4. 12. Den otevřených dveří SZŠ (13:00-17:00 hod.) (všichni inter. vyučující)
23.12.-3.1. 2020 Vánoční prázdniny; výuka od 6. 1. 2020
 

2020

Leden: 24. 1. Maturitní ples 4.A, 4.B  (studenti, třídní)
27. 1.  Pedagogická rada k 1. pololetí (ŘŠ, ZŘŠ)
30. 1. /čt/ Ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
31. 1. /pá/ Pololetní prázdniny 
 
Únor 24. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny
 
Duben: 
9. 4. - 10. 4. Velikonoční prázdniny
16. 4.  Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí    (ŘŠ, ZŘŠ)
17. 4. Informativní schůzka rodičů a stud. v 15.30 - 17.00 (informační odpoledne)
12. 4. - 28. 4. Přijímací řízení
27. 4. Závěrečná pedagogická rada 4. A, 4.B        (ŘŠ, ZŘŠ)
 
Květen: 1. 5. /pá/ Státní svátek
8. 5. /pá/ Státní svátek 
2. 5. - 15. 5.  Písemné zkoušky společné části MZ jaro 2020. 
16. 5. - 10. 6.  Ústní zkoušky spol. části MZ jaro 2020
29. 5. Poslední den výuky 3.A a 3.B před odchodem na praxi
 
Červen:
1. 6.- 26. 6. /včetně/ Odborná praxe 3.A, 3.B
4. 6. Soutěž  PP – 1. A, 1. B      (vyuč. odb. předmětů)
25. 6. Závěrečná pedagogická rada (ŘŠ, ZŘŠ)
29. 6. Příchod 3. A, 3. B z praxe
30. 6. Ukončení školního roku

K některým akcím (Den otevřených dveří, přijímací zkoušky, maturitní zkoušky atd.) budou průběžně zveřejňovány podrobnější pokyny.