2017

Září: 4. 9. Zahájení, organizační pokyny
5. 9. Organizační záležitosti ve třídách (1. - 2. vyuč.hod.)
4. 9. – 5. 9. Adaptační kurz 1. A (Mgr. J. Beldová)
5. 9. – 6. 9. Adaptační kurz 1. B (Mgr. M. Dubová)
6. 9. – 11. 9. /st–po/ Sportovně - branný kurz 2. ročníků (Mgr. H. Vilímková)
11.9. – 12. 9. Praktická maturitní zkouška 4. A (ZA)
12. 9. – 13. 9. Praktická maturitní zkouška 4. B (SČ)
18. 9. a 19. 9. Profilová část mat. zkoušky (podzim 2017) 4. A a 4.B
18. 9. Srdíčkové dny
28. 9. /čt/ Státní svátek 
29. 9. /pá/ Ředitelské volno
 
Říjen:  5. 10. /čt/ Burza škol (VŠE) - Den otevřených dveří SZŠ 10.00-17.00
(ŘŠ, ZŠ, ved. odb. praxe, všichni inter. vyučující)
26. 10. a 27. 10. /čt a pá/ Podzimní prázdniny
 
Listopad: 16. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí /14.05/ (ŘŠ, ZŘŠ)
17. 11. /pá/ Státní svátek
24. 11. Schůze rodičů v 15.30 hod. (třídní, vyučující )
 
Prosinec: 1.12. Maturitní ples 4.A, 4.B (studenti, třídní)
1. 12. Nejzazší termín pro podání přihlášky k MZ 2018 (4.A, 4.B)
7. 12. Den otevřených dveří SZŠ - 13:00-17:00 hod. (všichni inter. vyučující)
22. 12. Vánoční zpívání, bruslení
23. 12. – 2. 1. 2018 včetně Vánoční prázdniny; výuka od 3. 1. 2018 
 

2018

Leden: 26. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí /15.00 hod/ ŘŠ, ZŘŠ
31. 1. /st/ ukončení 1. pololetí; vysvědčení dle harmonogramu
 
Únor: 2. 2. /pá/ Pololetní prázdniny
12. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny
 
Březen: 29. 3. – 30. 3. Velikonoční prázdniny
 
Duben:  12. 4. Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí /13.00 / ŘŠ, ZŘŠ 
13. 4. Informativní schůzka rodičů a stud. v 15.30 - 17.00
informační odpoledne
12. 4. – 28. 4. Přijímací řízení
26. 4. Závěrečná pedagogická rada 4. A, 4.B (ŘŠ, ZŘŠ)
 
Květen: 1. 5. /út/ Státní svátek
8. 5. /út/ Státní svátek 
2. 5. – 15. 5. Didaktické testy a písemné práce z cizího jazyka (společná část MZ)
16. 5. – 10. 6. Ústní zkoušky a společné profilové části MZ
30. 5. Pokyny a BOZP před odbornou praxí - 3. A, 3. B 
31. 5. Poslední den výuky 3. A před odchodem na praxi 
 
Červen: 1.6. – 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3. A 
7. 6. Poslední den výuky 3. B před odchodem na praxi 
14.6. Soutěž PP – 1. A, 1. B, 2.B (vyuč. odb.předmětů)
8. 6. – 28. 6. /včetně/ Odborná praxe 3. B
26. 6. Závěrečná pedagogická rada /13.00 hod/ ŘŠ, ZŘŠ
28. 6. Příchod 3. A, 3. B z praxe
29. 6. Ukončení školního roku