Stravování

Stravování

Obědy jsou zajištěny v jídelně zdejšího gymnázia.

Od 1.3. 2021 změna účtu k placení obědů. 
Strávníci musí zadat nový souhlas s inkasem ve prospěch ČSOB na číslo  296968327/0300.

Jídelníček