Další služby

Další služby

  • možnost občerstvení – automat na studené nápoje, na bagety a sušenky
  • možnost zapojení do kroužku první pomoci nebo pěveckého kroužku
  • při příznivém počasí možnost pobytu na školní zahradě (o velké přestávce nebo o volných hodinách)
  • možnost stálého přístupu k počítačům na chodbách školy
  • možnost cvičení ve školní posilovně (po dohodě s vyučující TEV)
  • možnost zapůjčení odborné literatury i beletrie ve šk. knihovně