Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Vratislav Daněk
 • PhDr. Picková Běla
 • Mgr. Stejskalová Ludmila

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky dary rodičů, přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Mgr. Ludmila Stejskalová

Správní rada

 • předseda Mgr. Dušková Dagmar
 • členové:
  • Ing. Vratislav Daněk
  • Helena Šustová
  • Alena Longinová
  • Magdalena Horváthová
  • Kateřina Novotná

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Jana Kümmelová
 • Romana Veselá

Ve školním roce 2016/2017 bylo z OPS přispěno na tyto akce

Září

 • Příspěvek za reprezentaci školy při odborné praxi
 • Ocenění studentů za sportovně branný kurz
 • Odměny studentům v rámci sportovních soutěží
 • Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Říjen

 • Odměna studentům za soutěž Jihočeská sestřička
 • Odměna studentům za pomoc na Dni otevřených dveří
 • Odměny studentům v rámci sportovních soutěží
 • Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku - Bílá pastelka
 • Ocenění studentů za účast na Burze škol v Třeboni

Listopad

 • Odměny studentům v rámci sportovních soutěží
 • Odměny za matematickou soutěž
 • Příspěvek studentům na exkurzi Prachatice – Hospic

Prosinec

 • Odměny studentům za akce Mikulášská nadílka, nejkrásnější ozdoba a vánoční strom
 • Odměna studentům za prezentaci na ZŠ
 • Odměny studentům za akce Červená stužka

Leden

 • Příspěvek na Olympiádu v českém jazyce
 • Příspěvek pro členy Školního sportovního klubu
 • Příspěvek na maturitní ples 4. ročníků

Únor

 • Odměny za psychologickou olympiádu

Březen

 • Odměny studentům v rámci sportovních soutěží
 • Odměny za matematickou soutěž
 • Příspěvek čtvrtému ročníku na ukončení praxe na ambulancích
 • Příspěvek na exkurzi - Lidské tělo
 • Odměny za soutěž – Setkání nad knihou

Duben

 • Odměna studentům za práci pro školu a divadelní představení pro MŠ
 • Příspěvek studentům na návštěvu partnerské školy ve Zwettlu
 • Odměny za nejkrásnější fotografii – EVVO, Miss sestřička
 • Ocenění studentů za matematickou soutěž

Květen

 • Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Rolničkové dny a akci Den hygieny rukou
 • Odměna za Majálesový turnaj
 • Příspěvek na exkurzi a divadelní představení - Praha

Červen

 • Ocenění studentů čtvrtých ročníku při předávání maturitní vysvědčení
 • Finanční příspěvek na mezinárodní soutěž první pomoci v Jihlavě
 • Finanční příspěvek na soutěž v první pomoci v Brně
 • Příspěvek na školní kolo soutěže první pomoci SZŠ v J. Hradci
 • Příspěvek na soutěž Stlaní lůžka
 • Příspěvek na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín
 • Exkurze Praha – 1. ročníky
 • Odměny studentům za práci pro třídu, reprezentaci školy a mimoškolní aktivity
 • Odměny studentům za výborné studijní výsledky a vzornou docházku