Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998. Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Vratislav Daněk
 • PhDr. Picková Běla
 • Mgr. Stejskalová Ludmila

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky dary rodičů, přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Mgr. Ludmila Stejskalová

Správní rada

 • předseda Mgr. Dušková Dagmar
 • členové
  • Ing. Vratislav Daněk
  • Helena Šustová
  • Hana Veselá
  • Magdalena Horváthová
  • Dagmar Kněžínková

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Marta Bílkovská
 • Romana Veselá

V loňském roce bylo z OPS přispěno na tyto akce

Září
Ocenění studentů za sportovně branný kurz
Odměny studentů v rámci sportovních soutěží
Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Říjen
Příspěvek pro studenty na prezentaci preventivního programu Zdravý zoubek v Praze
Příspěvek na maturitní ples 4. ročníků

Listopad
Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku - Bílá pastelka
Odměny studentů v rámci sportovních soutěží

Prosinec
Odměny studentům za akce Mikulášská nadílka, nejkrásnější ozdoba, Mikuláš v nemocnici, vánoční zpívání
Odměny studentům za akce Červená stužka

Leden
Příspěvek na Olympiádu v českém jazyce

Únor
Odměny za psychologickou olympiádu

Březen
Odměny za matematickou soutěž
Odměny za soutěž – Setkání nad knihou

Duben
Odměny za nejkrásnější fotografii – EVVO, Miss sestřička, Vajgarský kapr
Příspěvek za projekt VZP a SZŠ – Výchova ke zdraví
Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Peříčkový den
Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Rolničkové dny

Květen
Odměna za Majálesový turnaj
Příspěvek na zahraniční zájezd

Červen
Ocenění studentů čtvrtých ročníku při předávání maturitní vysvědčení
Finanční příspěvek na mezinárodní soutěž první pomoci v Jihlavě
Finanční příspěvek na soutěž v první pomoci v Brně
Příspěvek na školní kolo soutěže první pomoci SZŠ v J. Hradci

Exkurze Praha
Odměny studentům za reprezentaci školy
Odměny studentům za dobrý prospěch a práci pro třídu