Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Vratislav Daněk
 • PhDr. Picková Běla
 • Mgr. Stejskalová Ludmila

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky dary rodičů, přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Michaela Hofmanová

Správní rada

 • předseda: Zdeňka Zmeškalová
 • členové:
  • Ludmila Stejskalová
  • Helena Šustová
  • Petr Brabec
  • Alena Longinová
  • Kateřina Novotná

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Jana Kümmelová
 • Romana Veselá

Ve školním roce 2019/2020 bylo z OPS přispěno na tyto akce

 Září

Ocenění studentů za sportovně branný kurz

Odměna za práci ve školské radě

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Odměny studentům za Dny první pomoci

Říjen

Odměny žákům za soutěž Jihočeská sestřička

Odměny žákům za veřejně prospěšnou sbírku „Bílá pastelka“

Odměny žákům za aktivní účast na odborné konferenci

Listopad

Odměny žákům za účast na akcích DNY PRVNÍ POMOCI

Odměny žákům za účast na sbírce "POMOC PRO KAPIČKU"

Odměny žákům za akci volejbal- okresní kolo SŠ a SOU

Prosinec

Odměny žákům za prezentace na ZŠ

Odměna za zajištění vánočního stromečku

Odměny žákům za školní kolo olympiády v českém jazyce

Odměny žákům za školní kolo ekonomické olympiády

Odměny žákům za akci " Mikuláš ve škole"

Leden

Příspěvek na adventní zájezd Linz 1. termín 10.12.2019

Příspěvek na adventní zájezd Linz 2. termín 12.12.2019

Příspěvek na exkurzi Hospic Prachatice

Příspěvek na maturitní ples 4. ročníků

Odměny žákům za školní kolo olympiády v německém jazyce

Platba za Výpis z rejstříku a poštovné, změna ředitele o.p.s.

Únor

Odměny žákům za školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Odměny žákům za školní kolo psychologické olympiády

Odměny žákům za akci turnaj ve stolním tenise

Příspěvek na školní sportovní klub

Odměny žákům za okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Odměny žákům za okresní kolo olympiády v německém jazyce

Březen

Odměny žákům za prezentaci školy na akci Zdravý zoubek

Odměny žákům za okresní kolo psychologické olympiády

Odměny žákům za školní kolo olympiády z Klinické propedeutiky

 Odměny žákyni za aktivní účast ve školské radě

Červen

Odměna žákům za dobrovolnictví v době nouzového stavu

Odměny žákům za práci pro třídu, reprezentaci školy a mimoškolní aktivity

Odměny žákům za výborné studijní výsledky a vzornou docházku

Příspěvek na květiny slavnostní předávání maturitního vysvědčení