Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Vratislav Daněk
 • PhDr. Picková Běla
 • Mgr. Stejskalová Ludmila

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky dary rodičů, přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Helena Tučková

Správní rada

 • předseda: Zdeňka Zmeškalová
 • členové:
  • Ludmila Stejskalová
  • Helena Šustová
  • Petr Brabec
  • Alena Longinová
  • Kateřina Novotná

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Jana Kümmelová
 • Romana Veselá

 Ve školním roce 2017/2018 bylo z OPS přispěno na tyto akce

 Září

Ocenění studentů za sportovně branný kurz

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Říjen

Odměna studentům za soutěž Jihočeská sestřička

Odměna studentům za pomoc na Dni otevřených dveří

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Odměna z OPS za ukázku první pomoci v MŠ ve Slavonicích

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku - Bílá pastelka

Listopad

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Příspěvek z OPS na exkurzi LZS Bechyně

Prosinec

Příspěvek na Olympiádu v českém jazyce

Odměna studentům za prezentaci na ZŠ

Příspěvek z OPS na exkurzi studentů do Domova pro osoby se ZP Zběšičky

Příspěvek z OPS na exkurzi studentů do Prachatic - Hospic Prachatice

Příspěvek z OPS na akci Vánoční zpívání v Domově seniorů Otín

Příspěvek na maturitní ples 4. ročníků

Leden

Odměna z OPS za školní kolo olympiády v německém jazyce

Příspěvek pro členy Školního sportovního klubu

Únor

Odměny za psychologickou olympiádu

Odměna z OPS za okresní a krajské kolo Olympiády z klinické propedeutiky

Příspěvek z OPS na divadelní představení pro mateřské školy

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Březen

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Odměny za matematickou soutěž

Odměna z OPS za krajské kolo psychologické olympiády

Příspěvek studentům na návštěvu partnerské školy ve Zwettlu

Odměny za soutěž – Setkání nad knihou

Duben

Příspěvek z OPS na ústřední kolo psychologické olympiády

Příspěvek z OPS za reprezentaci na akci Miss sestřička

Příspěvek z OPS za účast žáků SZŠ na soutěži "Úprava lůžka"

Příspěvek z OPS na Zahraniční zájezd do Polska

Květen

Odměna z OPS za umístění ve fotografické soutěži "Voda, voděnka"

Odměna za Majálesový turnaj

Příspěvek na exkurzi a divadelní představení - Praha

Červen

Ocenění studentů čtvrtých ročníku při předávání maturitní vysvědčení

Příspěvek z OPS na akci ZDRAVÁ VÝŽIVA červen 2018

Finanční příspěvek na mezinárodní soutěž první pomoci v Jihlavě

Finanční příspěvek na soutěž v první pomoci v Brně

Příspěvek na školní kolo soutěže první pomoci SZŠ v J. Hradci

Příspěvek na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín

Exkurze Praha – 1. ročníky

Odměny studentům za práci pro třídu, reprezentaci školy a mimoškolní aktivity

Odměny studentům za výborné studijní výsledky a vzornou docházku