Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Vratislav Daněk
 • PhDr. Picková Běla
 • Mgr. Stejskalová Ludmila

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky dary rodičů, přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Michaela Hofmanová

Správní rada

 • předseda: Zdeňka Zmeškalová
 • členové:
  • Ludmila Stejskalová
  • Helena Šustová
  • Petr Brabec
  • Alena Longinová
  • Kateřina Novotná

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Jana Kümmelová
 • Romana Veselá

 Ve školním roce 2018/2019 bylo z OPS přispěno na tyto akce

 Září

Ocenění studentů za sportovně branný kurz

Odměny studentům v rámci sportovních soutěží

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Říjen

Odměny žákům za pomoc na Dni otevřených dveří

Odměny žákům za soutěž Jihočeská sestřička

Odměny žákům za prezentace na ZŠ

Odměny žákům za veřejně prospěšnou sbírku „Bílá pastelka“

Listopad

Odměny žákům v rámci sportovních soutěží

Odměny žákům za výpomoc na oblastním turnaji v PIŠKWORKÁCH

Příspěvek na akci Memoriál Karla Sedláře

Prosinec

Odměny žákům za prezentace na ZŠ

Příspěvek na Olympiádu v českém jazyce

Odměna žákům za akci „Červená stužka“

Příspěvek na maturitní ples 4. ročníků

Příspěvek za akci „Mikulášská nadílka“

Příspěvek na akci Volejbal- okresní kolo SŠ A SOU

Příspěvek z OPS na exkurzi studentů do Domova pro osoby se ZP Zběšičky

Příspěvek z OPS na exkurzi studentů do Prachatic - Hospic Prachatice

Leden

Odměna žákům za aktivitu ve školním sboru

Odměna žákům za školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce

Příspěvek pro členy Školního sportovního klubu

Únor

Odměny žákům za psychologickou olympiádu

Příspěvek na lyžařský kurz

Odměny žákům za okresní kolo olympiády v českém a německém jazyce

Příspěvek na akci Florbal- okresní kolo SŠ A SOU

Odměny žákům za okresní a krajské kolo Olympiády z klinické propedeutiky azákladů patologie

Odměny žákům za aktivitu ve školním sboru

Březen

Odměny žákům za aktivitu ve školním sboru

Příspěvek na jazykový projekt EDISON

Odměny za krajské kolo psychologické olympiády

Příspěvek za účast žáků SZŠ na soutěži „ Úprava lůžka“

Proplacení cen za účast v krajském kole olympiády z klinické propedeutiky azákladů politiky

Příspěvek studentům na návštěvu partnerské školy ve Zwettlu

Odměny žákům za vystoupení školního sboru ke Dni učitelů

Duben

Příspěvek na ústřední kolo psychologické olympiády

Příspěvek za reprezentaci na akci Miss sestřička

Příspěvek za účast žáků SZŠ na soutěži Úprava lůžka

Příspěvek na Zahraniční zájezd do Polska

Příspěvek na soutěž „Setkání nad knihou“

Příspěvek na ústřední kolo psychologické olympiády

Příspěvek na exkurzi LZS Bechyně

Odměna žákům za aktivitu a fotografování

Odměna žáků za akci „Miss sestřička“

Květen

Příspěvek na sportovní akci „Majálesový turnaj“

Odměny žákům za účast na akci „ Den hygieny rukou“

Odměny žákům za umístění ve fotografické soutěži EVVO

Příspěvek na exkurzi do Prahy

Červen

Ocenění studentů čtvrtých ročníku při předávání maturitní vysvědčení

Příspěvek na školní kolo soutěže první pomoci SZŠ v J. Hradci

Příspěvek na divadelní představení v Praze

Příspěvek na projekt „Zdravá výživa“

Příspěvek na mezinárodní soutěž první pomoci v Jihlavě

Odměny žákům za reprezentaci školy na akci „Protidrogový vlak“

Odměny žákům za účast na akci „Den prevence“

Odměny za natáčení videa pro kampaň „Studuj zdrávku“

Odměny žákům za práci pro třídu, reprezentaci školy a mimoškolní aktivity

Odměny žákům za výborné studijní výsledky a vzornou docházku