Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Václav Horázný (od r. 2021)
 • Mgr. Stejskalová Ludmila
 • Ing. Michaela Hofmanová (od r. 2020)

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky prostřednicvím darů rodičů a přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

 

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Michaela Hofmanová

Správní rada

 • předseda: Marcela Šoršová
 • členové:
  • Ludmila Stejskalová
  • Helena Šustová
  • Martina Plachá
  • Jana Boudová
  • Květoslava Vopálková

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Lenka Kaucká
 • Romana Veselá

Ve školním roce 2020/2021 bylo z OPS přispěno na tyto akce

 Září 2020

Ocenění studentů za sportovně branný kurz

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Prosinec 2020

Odměny žákům dobrovolnickou činnost ve zdravotnických zařízení během epidemie COVID 19

Květen 2021

Podpora žáků v očkovacím centru

Odměny žákům za účast a ocenění v on-line olympiádě v ČJ

Odměny žákům za účast a ocenění v on-line olympiádě v AJN

Odměny žákům za účast a ocenění v on-line olympiádě v NJ

Červen 2021

Podpora žáků působících v očkovacím centru za květen a červen 2021

Příspěvek 4. ročníku na akce spojené s ukončením studia

Odměna za činnost ve školské radě

Příspěvek z o.p.s. na květiny - ústní marurity 4.A

Příspěvek z o.p.s. na květiny - ústní marurity 4.B

Odměny žákům 4. ročníků za práci pro třídu a prospěch

Odměny žákům 1 až 3. ročníků za výborné studijní výsledky, vzornou docházku a práci pro třídu

Příspěvek na květiny slavnostní předávání maturitního vysvědčení