Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost pro rozvoj Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, o. p. s. vznikla v roce 1998.
Od r. 2013 se zakladateli O. P. S. stali:

 • Ing. Václav Horázný (od r. 2021)
 • Mgr. Stejskalová Ludmila
 • Ing. Michaela Hofmanová (od r. 2020)

Jejím cílem je rozvoj duševních hodnot žáků SZŠ. Materiální podpora žáků a učitelů při výchovně vzdělávacím procesu a akcích, sloužících jejich tělesnému a duševnímu rozvoji (sportovní a kulturní akce, zájezdy včetně zahraničních, exkurze) a humanitárním cílům (akce pro důchodce, postižené apod.). Oceňuje studenty školy za významné úspěchy a za reprezentaci školy.

O. P. S. získává prostředky prostřednicvím darů rodičů a přátel SZŠ, případně sponzorskou činností.

 

Orgány O. P. S.

Statutární orgán

 • Michaela Hofmanová

Správní rada

 • předseda: Marcela Šoršová
 • členové:
  • Ludmila Stejskalová
  • Helena Šustová
  • Martina Plachá
  • Jana Boudová
  • Květoslava Vopálková

Dozorčí rada

 • JUDr. Tomeš Vytiska
 • Lenka Kaucká
 • Romana Veselá

Ve školním roce 2021/2022 bylo z o.p.s. přispěno na tyto akce:

Září 2021

Ocenění studentů za sportovně branný kurz

Odměny studentům za veřejně prospěšnou sbírku – Srdíčkové dny

Říjen 2021

Odměny žákům 2. ročníkům za přípravu a účast na dnech První pomoci

Odměna pro vítěze soutěže o nejlepší Hashtag 

Odměny pro žáky za účast v charitativní sbírce Bílá pastelka 

Odměny pro žáky za umístění a účast Jihočeská sestřička 

Příspěvek pro žáky v rámci akce: Charitativní běh Alfa Color Run 

Listopad 2021

Odměna pro žáka 4. ročníku J. Skalníka za rozvoj školy v oblasti ICT 

Prosinec 2021

Odměny žákům za aktivní účast v soutěži v krokování 

Únor 2022

Odměny žákům za účast a umístění v psychologické olympiádě 

Březen 2022

Odměny žákům za účast a umístění v olympiádě z Klinické propedeutiky 

Příspěvěk na odborné přednášky žáků 3 a 4. ročníku

Příspěvek na odznaky praktické sestry žákům 4. ročníků 

Odměny žákům za účast a umístění v olympiádě z Německého jazyka

Odměny žákům za účast a umístění v olympiádě z Anglického jazyka 

Odměny žákům za účast a umístění v olympiádě z Českého jazyka

Odměna žákům za účast v okresním kole psychologické olympiády 

Příspěvek žákům 3.A na odbornou exkurzi do Českých Budějovic 

Příspěvek na drobné dárky v rámci návštěvy partnerské školy ve Zwetlu

Odměny žákům za aktivní účast v soutěži v krokování 

Duben 2022

Příspěvek na dopravu žákům na okresní kolo olympiády v Klinické propedeutice

Odměna za umístění v okresním kole v olympiádě z Klinické propedeutiky 

Odměny pro žáky v rámci akce "Setkání s knihou" 

Příspěvek na slavnostní zakončení studia 4. ročníků 

Příspěvek žákům 3.B na odbornou exkurzi do Českých Budějovic 

Odměny za účast a umístění v MISS sestřička

Příspěvek reprezentujícím žákyním na dopravu MISS sestřička

Odměny pro žáky na umístění v soutěži ve stlaní lůžek 

Odměna pro žáky za nejlepší fotografie ve fotografická soutěž v rámci EVVO 

Odměny pro žáky 4. ročníků k závěrečnému vysvědčením k uděleným pochvalám za výborné studijní výsledky, vzornou docházku a práci pro třídní kolektiv 

Květen 2022

Odměny pro vítězná družstva za majálesový sportovní turnaj 

Drobné dárky v rámci programu ERASMUS

Červen 2022

Odměny pro žáky 4. ročníku za výborné studijní výsledky u maturitní zkoušky

Příspěvek na květiny při slavnostním předávání maturitních vysvědčení 

Příspěvek na projekt eTwinning

Odměna pro žáky za aktivní výpomoc na Mezikrajských dnech klinické biochemie 

Příspěvek pro žáky 1 a 2. ročníky na exkurze do Prahy 

Odměny za účast pro žáky, kteří se účastnili jako figuranti na cvičení složek IZS 

Odměna pro žáky za přípravu a aktivní účast na dni první pomoci na Obchodní akademii

Příspěvek na cestovné, ubytování a odměna pro žáky v rámci celostátní soutěže v První pomoci 

Odměny pro žáky 1 až 3. ročníků na konci školního k uděleným pochvalám za výborný prospěch, vzornou docházku a práci pro třídní kolektiv