Maturitní zkouška 2023

informace o průběhu maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky

 Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění 

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Profilová část

Pro obor praktická sestra

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • český jazyk a literatura – písemná práce
 • cizí jazyk – ústní zkouška 
 • cizí jazyk – písemná práce
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

 mat_schema_23_1.png

mat_schema_23_2.png

PROFILOVÁ ČÁST MZ - písemná práce

ČJL               4. 4. 2023
ANJ/NEJ       5. 4. 2023

SPOLEČNÁ ČÁST MZ - didaktický test

ANJ            2. 5. 2023     13:30
ČJL             3. 5. 2023       8:00
NEJ            4. 5. 2023       8:00

MATURITY TŘÍD 4. A JARO 2023
Profilová část

Praktická zkouška                               9. 5. - 16. 5. 2023
Svatý týden                                         17. 5. - 23. 5. 2023
Ústní zkouška                                     24. 5. - 29. 5. 2023

Předseda: Mgr, M. Hejnová
Místopředseda: Mgr. L. Stejskalová

MATURITY TŘÍD 4.B  JARO 2023
Profilová část

Praktická zkouška                               17. 5. - 23. 5. 2023
Svatý týden                                         24. 5. - 29. 5. 2023
Ústní zkouška                                     30. 5. - 2. 6. 2023

Předseda: Mgr. I. Císařová
Místopředseda: Ing. V. Horázný

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení:

Maturitní zpravodaj č. 57