Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky

 Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky.

Pokud se žáci ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. 

Pro účast na mimořádném termínu se maturanti nemusí prokazovat potvrzením o negativním výsledku testu, prodělaní onemocnění COVID-19 či očkování.

MZ2021tab2

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

 Profilová část

Pro obor zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška (nepovinná zkouška)
 • cizí jazyk – ústní zkouška (nepovinná zkouška)
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

 

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení: