Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.
 • Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění.
 

Profilová část

a) pro obor Zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška),
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška)
 • Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

 

b) pro obor Sociální činnost

Skládá se z předmětů:

 • Odborná praxe (praktická zkouška),
 • Psychologie (ústní zkouška)
 • Sociální péče (ústní zkouška)

 

Ke stažení: