Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění.
 

Profilová část

pro obor Zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 • cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

 

 

V Jindřichově Hradci  1. 9. 2020                                                            PhDr. Běla Picková v. r.

                                                                                                                        ředitelka školy

 

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení: