Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky

 Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění 

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021.

MZ2021tab1

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

Přihláška k mimořádnému termínu se podává ředitelce školy, ve které měl žák konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky v řádném termínu, nejpozději tedy v rozmezí dnů od 27. května do 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky).

MZ2021tab2

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Jednotné zkušební schéma

 

Profilová část

Pro obor zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška (nepovinná zkouška)
 • cizí jazyk – ústní zkouška (nepovinná zkouška)
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

 

4.A
Předsedkyně maturitní komise- PhDr. Vlaďka Volavková
Místopředsedkyně maturitní komise- Mgr. Jana Mazancová
Praktická mat. zkouška -  31. 5. - 4. 6. 2021 
"Svatý týden"- 7. 6. - 11. 6. 2021
Ústní mat. zkouška - 14. 6. - 15. 6. 2021
 
4.B
Předsedkyně maturitní komise- Mgr. Věra Koblasová,
Místopředsedkyně maturitní komise- Mgr. Hana Medová
"Svatý týden"- 31. 5. - 4. 6. 2021  
Praktická mat. zkouška - 7. 6. - 11. 6. 2021
Ústní mat. zkouška - 16. 6. - 18. 6. 2021

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení: