Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

 Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění 

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května 2021.

MZ2021tab1

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od pondělí 14. června 2021 do středy 16. června 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb.

MZ2021tab2

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Jednotné zkušební schéma

Jednotné zkušební schéma řádného termínu – přílohy 1–7

Jednotné zkušební schéma mimořádného termínu – přílohy 1–7

 

Profilová část

Pro obor zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • cizí jazyk – ústní zkouška
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 25. června 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. zkoušky touto formou nekonají) a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitelka školy. 

4.A
Praktická mat. zkouška -  24. 5. - 28. 5. 2021
"Svatý týden"- 31. 5. - 4. 6. 2021  
Ústní mat. zkouška - 7. 6. - 9. 6. 2021
4.B
Praktická mat. zkouška -  31. 5. - 4. 6. 2021
"Svatý týden"- 24. 5. - 28. 5. 2021
Ústní mat. zkouška - 10. 6. a 11. 6.  a 17. a 18. 6. 2021
 

 

Ke stažení: