Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.
 • Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění.
 

Profilová část

a) pro obor Zdravotnický asistent

Skládá se z předmětů:

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška),
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška)
 • Psychologie a komunikace (ústní zkouška)

 

b) pro obor Sociální činnost

Skládá se z předmětů:

 • Odborná praxe (praktická zkouška),
 • Psychologie (ústní zkouška)
 • Sociální péče (ústní zkouška)

 

MATURITY JARO 2020

JZS priloha 1

JZS priloha 2

 

JZS priloha 6

Přehled praktických a ústních zkoušek

4.A

Praktická zkouška (OSN)                  25. 5. - 29. 5. 2020 (po-pá)

4.A   SVATÝ TÝDEN                          8. 6. - 12. 6. 2020 (po-pá)

Ústní zkouška                                   15. 6. - 18. 6. 2020 (po-čt)

Předsedkyně mat. komise:                Mgr. Monika Hejnová

Místopředsedkyně mat. komise:       Mgr. Jana Mazancová

4.B

Praktická zkouška (OPR)                  4. 6. 2020 (čt)

4.B   SVATÝ TÝDEN                         5. 6. (pá),  8. 6.- 11. 6.  2020 (po-čt)

Ústní zkouška                                   12. 6. 2020 (pá)

Předsedkyně mat. komise:                Mgr. Zuzana Voráčková

Místopředsedkyně mat. komise:        Mgr. Veronika Kopencová

 

V Jindřichově Hradci     13. 5. 2020

 

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení: