Maturitní zkouška 2023

informace o průběhu maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2023

Společná část

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura – didaktický test
 • cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky

 Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk,
 • matematika,
 • občanský a společenskovědní základ,
 • biologie,
 • fyzika,
 • chemie,
 • dějepis,
 • zeměpis a
 • dějiny umění 

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Profilová část

Pro obor praktická sestra

Skládá se z předmětů:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • český jazyk a literatura – písemná práce
 • cizí jazyk – ústní zkouška 
 • cizí jazyk – písemná práce
 • ošetřování nemocných - praktická zkouška
 • ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • psychologie a komunikace - ústní zkouška

 

mz jzsdt1 podzim 23

 

mz jzsdt2 podzim 23

 

Podrobnosti na: 

 

Ke stažení:

Maturitní zpravodaj č. 57