Přijďte k nám studovat!

střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec

Naše studijní obory

PRAKTICKÁ SESTRA
 
Čtyřletý maturitní obor, denní forma vzdělávání

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového a ambulantního charakteru nebo jako
zdravotník v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních geriatrické a hospicové péče.

Většina absolventů pokračuje v dalším vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách různého
typu, zejména v oborech ošetřovatelských.

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Příští školní rok obor neotvíráme!
Čtyřletý maturitní obor, denní forma vzdělávání

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních a pobytových
zařízeních a v terénních službách.

Může se dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných
školách různého typu, zejména sociálního nebo ošetřovatelského zaměření.

Novinky a aktuální informace

... vše o dění ve škole i mimo ni ...

No item found!