Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne na naší škole ve čtvrtek 3. října 2019 od 10 do 17 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ve dnech 26. září a 5. listopadu 2019 proběhnou v naší škole Dny první pomoci pro žáky ze základních škol.
Žáci 8. a 9. tříd mohou zhlédnout ukázky první pomoci a vyzkoušet si praktický nácvik modelových situací.

V rámci realizace Projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ proběhne 17. října 2019 na naší škole workshop pro žáky ze 6. ZŠ v Jindřichově Hradci.

Žáci 3. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti. Testování v naší škole proběhne v listopadu 2019.

Konkrétní termín testování a další podrobné informace budou žákům postupně sdělovány.

Učitelé z naší školy se zapojí do vzdělávacího kurzu v rámci aktivity Začínající učitel – projekt SYPO.
Z
ačínající učitel, uvádějící učitel a člen vedení školy během školního roku absolvují v rámci tohoto vzdělávacího programu e-learning, prezenční setkání i praktické workshopy.

 • výchovná poradkyně: Mgr. V. Kopencová
 • školní metodik prevence: Mgr. I. Hurychová
 • kariérová poradkyně: Mgr. J. Beldová
 • metodik ICT: Ing. V. Horázný
 • koordinátor EVVO: Mgr. Š. Petrů
 • vedení školní knihovny: Mgr. H. Medová

Ve dnech 12. a 13. října 2019 proběhne v Nemocnici Tábor, a. s. další ročník odborné soutěže „Jihočeská sestřička“.
Naši školu budou reprezentovat dva čtyřčlenné týmy složené ze žákyň 4. ročníku oboru zdravotnický asistent.  

 • Zahraniční zájezd, vzájemné návštěvy s partnerskou školou ve Zwettlu, čtvrtý ročník projektu EDISON
 • Odborné a všeobecné exkurze, mnoho zajímavých besed, návštěvy divadelních představení
 • Soutěže: psychologická, matematická, literární, fotografická, sportovní, soutěž v první pomoci, olympiády v českém jazyce a v cizích jazycích
 • Vánoční bruslení, majálesový volejbalový turnaj, brigáda EVVO

Od 5. 9. 2019 do 10. 9. 2019 proběhl na naší škole sportovně-branný kurz 2. ročníků.

Doplňovací volby do Školské rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Zahájili jsme nový školní rok 2019/2020 !!!

Podrobnosti a úplný řád školní jídelny najdete v odkazu.

Hlavní změnou je, že obědy nejsou automaticky objednány,

je třeba, aby si je každý objednal sám, jinak nebude mít v první školní den oběd.

 

Dne 19. - 20. 6. 2019 se konala celostátní soutěž první pomoci středních zdravotnických škol s mezinárodní účastí organizované OZS Jihlava.

Dne 18.6.2019  žáci 2. ročníku reprezentovali SZŠ Jindřichův Hradec na akci " Protidrogový vlak".

Dne 13. 6. 2019 si žáci 2. ročníků oboru ZA  připravili v rámci předmětu Výchova ke zdraví program o zdravém životním stylu
pro žáky druhých tříd 4. ZŠ v Jindřichově Hradci. Akce se dětem líbila.  

Dne 13.6.2019 se žákyně 3.ročníku aktivně účastnily akce DEN PREVENCE pořádané Nemocnicí Jindřichův Hradec a.s. 

Ve čtvrtek úterý 13. června 2019 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili exkurze do Prahy. 

Adaptační kurz proběhne:

 • pro třídy 1. A a 1. B (obor Praktická sestra) 3. 9. -  4. 9. 2019

Sportovní kurz začíná ve čtvrtek 5. září a končí v úterý 10. září 2019.

Dne 5. 6. 2019 se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili programu EVVO Planeta Země 3000 s tématem: "Kolumbie - země slasti a neřesti". Žáci byli seznámeni zábavnou vzdělávací formou s přírodními krásami země, její historií  a způsobem života obyvatelů v této oblasti s důrazem na ochranu planety.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.