V příloze naleznete aktuální informace k provozu škol a školských zařízení z MŠMT na základě vydaného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021.

 

Přejeme Vám všem krásné prožití léta, prázdnin a dovolených, hodně pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

Těšíme se na viděnou 1. září.

Úřední hodiny během letních prázdnin jsou v pondělí a ve středu  8:00-13:00.

Žáci 2. ročníků se zúčastnili 25.6. 2021 workshopu v prostorách Hvězdárny profesora F. Nušla v J. Hradci.
Tato akce se konala pod záštitou Jihočeské hospodářské komory v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III.“ 
Žáci se interaktivní cestou seznámili s poznatky o vzniku vesmíru. Fyzikální zákony byly propojeny s poznatky anatomie a fyziologie, což bylo přínosem pro rozvoj odbornosti našich žáků. Zvláště zaujala cesta světla od jeho vzniku,  přes sítnici oka do obrazu v mozku.

workshop na Hvězdárně

 

Dne 25.6.2021 proběhla odborná exkurze v Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. Akce se zúčastnili žáci 1.ročníků, kteří se seznámili s provozem jednotlivých pracovišť i jejich polohou. Byli také seznámeni  s administrativnim zázemím a organizační strukturou nemocnice. Připomněli si již získané vědomosti týkající se práce zdravotní sestry a specifika zdravotnické profese. 

 

Exkurze v nemocnici

Ve dnech 12. 4 – 25. 6. 2021 se konala celorepubliková běžecká soutěž pro střední školy  Pryč ze židle pod hlavičkou RunCzech.
Všichni žáci, kteří se za naši školu zapojili, uběhli celkem 839,1 km, což je 10. místo mezi jihočeskými školami a 73. místo v celkovém pořadí škol.

Skvělého výsledku dosáhla naše  žákyně 2. A  Magdalena Zajícová, která naběhala 436 km  a umístila se na krásném 3. místě.

Magdaleně i všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další sportovní úspěchy.

https://www.kraj-jihocesky.cz/pryc-ze-zidle-zna-sve-jihoceske-viteze

pro třídy 1. A a 1. B (obor Praktická sestra)  1. 9. -  3. 9. 2021

Do pomoci zasaženým obcím se lze zapojit například příspěvkem do veřejných sbírek zřízených k tomuto účelu:

• Diecézní charita Brno č. ú: 4211325188/6800, VS 2002, nebo dárcovská SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 podle zvolené částky na číslo 87 777   

https://dchb.charita.cz/podporte-nas/

• Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE, č. ú.: 2100691426/2010, nebo dárcovská SMS  na číslo 87 777 ve tvaru

  DMS DIAKONIEPOMOC 30, DMS DIAKONIEPOMOC 60, DMS DIAKONIEPOMOC 90

 https://povodne.diakonie.cz/aktualne/sbirkatornado/

• ADRA, o.p.s., prostřednictvím portálu Darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1480#informace

Žáci a zaměstnanci naší školy přispěli  v rámci dobrovolné sbírky na pomoc postiženým oblastem částkou 8 000,- Kč. Vybraná částka byla zaslána na konto humanitární organizace ADRA.

Moraváci zlatí, držte se, myslíme na Vás.

V závěru letošního školního roku proběhlo setkání žáků prvních a druhých ročníků naší školy s odborníkem z praxe s MUDr. Michaelem Sekejem.
V rámci setkání se uskutečnily přednášky s diskusí na téma: "Krev, krevní transfuze a onemocnění krve" a "Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich choroby."

Beseda s odborníkem z praxe

Ve středu 23. 6. 2021 proběhlo v krásném prostředí Rondelu jindřichohradeckého zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům naší školy oboru Zdravotnický asistent. Všem absolventům gratulujeme a přejeme v životě mnoho štěstí.

Sportovní kurz začíná v pondělí 6. září a končí ve čtvrtek 9. září 2021.

V pondělí 21. 6. 2021 v 15 hodin proběhla v areálu školy schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků

 

 

 

Ve dnech 14. 6. - 18. 6. 2021 se konaly ústní maturitní zkoušky čtvrtých ročníků oboru Zdravotnický asistent.
Všem absolventům blahopřejeme.

Foto Maturity 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021.

Žáci  nemusí mít  během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.  Uvedené platí ve všech krajích.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 

 

Naši žáci se zapojili do projektu "Pryč ze židle", který probíhá pod hlavičkou RunCzech
Cílem této akce je rozběhat a motivovat mladou generaci.

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021  a jednotná kritéria takto:

23. 6. 2021 Uzavření klasifikace do 15:00 hod.

24. 6. 2021 Den zapojení odborníka z praxe do výuky

25. 6. 2021 Den vzdělávání v rámci EVVO a návštěva odborných pracovišť v Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s.

25. 6. 2021 Závěrečná pedagogická rada, ve 12:30 hod.

28. 6. 2021 Den pohybových aktivit v přírodě

29. 6. 2021 Hodnocení souvislé odborné praxe 3. ročníků a jiné třídnické záležitosti

30. 6. 2021 Ukončení a zhodnocení školního roku 2020/2021 a předání vysvědčení

Aktuální informace k provozu školy  od 31. května 2021 naleznete v příloze níže.
 
Od pondělí 24. května 2021 byla na základě aktuální epidemické situace dle rozhodnutí MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků v teoretickém i praktickém vyučování.
 

 

 

Školní přijímací zkouška z biologie člověka pro omluvené uchazeče proběhne v pátek 4. 6. 2021 v 9. 00 hod v budově školy. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím České pošty.

Podmínkou pro účast žáka na přijímacích zkouškách je

  • negativní test, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech 
  • žádné příznaky onemocnění COVID - 19

Osmé největší město Velké Británie – malebný přístav Bristol na své „red brick university“ nabízí výuku českého jazyka jako třetího cizího jazyka pro všechny zájemce. Naši žáci 1.B v rámci předmětu Základy společenských věd pomohli s výukou a procvičením češtiny v jarním semestru 2021 pomocí pracovních listů zaměřených na českou literaturu, kulturu, sport, slavné i neslavné vynálezy. Nezapomněli ani ocenit práci skotského lékaře Alexandra Fleminga v interaktivním pracovním listu věnovaném tomuto objeviteli.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.