Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Rozloučení s absolventy

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení třídám 4. A a 4. B proběhne v pátek 9. června 2023 od 13 hodin
v Rondelu Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 29. 5. 2023

Zvoleným členem školské rady z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jaroslava Doubková

Zvoleným členem školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
Pikalová Jana 3. A

Sportovní dopoledne s handicapovanými dětmi

Dne 30. 5. 2023 se třetí ročníky zúčastnily v rámci EVVO sportovní akce s názvem" Sportovní dopoledne s handicapovanými dětmi".
Část našich žáků připravila pro děti ze Základní školy speciální a Praktické školy  sportovní aktivity, na kterých pracovali v rolích organizátorů.
Ostatní žáci byli průvodci a "asistenti -  kamarádi", kteří je po jednotlivých stanovištích provázeli a podporovali v jejich sportovních výkonech.
Obě dvě zúčastněné strany si dopoledne pěkně užily.

handicap foto

Slavnostní ukončení ústních maturitních zkoušek

Dne 29. května proběhlo slavnostní ukončení ústních maturitních zkoušek třídy 4. A. 
Žákyně úspěšně dokončily poslední část maturitní zkoušky. 

mat 4a

Návštěva v Domově seniorů v Jindřichově Hradci

Dne 24.5. 2023 žáci 3.A navštívili Domov seniorů Jindřichův Hradec. Žáci viděli i terapeutickou dílnu a oddělení se zvýšeným režimem.
Na konci setkání přečetli seniorům dopisy psané našimi studenty. Setkání se vedlo ve velmi příjemném duchu. 

Děkujeme za příjemně strávený čas.

ds foto

Praktické maturitní zkoušky třídy 4. B

V jindřichohradecké nemocnici proběhly praktické maturitní zkoušky žáků čtvrtých ročníků SZŠ. 
Dne 23. května také třída 4. B slavnostně ukončila tuto část maturitní zkoušky.

maturita 4b foto

Informační schůzka rodičů a žáků budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče,

informační schůzka, týkající se studia Vaší dcery/syna na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci, se uskuteční ve středu 14. června 2023 v 15.00 hod v malém sále budovy Fakulty managementu VŠE v Jarošovské ulici č. 1 117 (přízemí).
S přátelským pozdravem a přáním úspěšného dokončení základní školy Vašimi dětmi

PhDr. Běla Picková v.r.
ředitelka střední zdravotnické školy

V Jindřichově Hradci 28. 4. 2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu JPZ

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
po náhradním termínu JPZ

Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03

Praktické maturitní zkoušky třídy 4. A

V jindřichohradecké nemocnici momentálně probíhají praktické maturitní zkoušky žáků čtvrtých ročníků SZŠ.
Dne 16. května třída 4. A slavnostně ukončila tuto část maturitní zkoušky.

mat4a 1

 

Projektový den - Den zdraví

16.5. proběhl projektový den - Den zdraví pro žáčky třetích ročníků ZŠ.
Organizace se ujali naši žáci druhých ročníků. Celkem se žáci vystřídali na 5 stanovištích, které se týkaly stravy, pohybu a třídění odpadu.
Všichni si akci užili a všem zúčastněným děkujeme.

den zdravi1

den zdravi3

Projekt "Psaní od srdce"

Naše škola se zúčastnila projektu "Psaní od srdce", který pořádala Diakonie společně s TV Nova. Projekt byl určen pro seniory. Smyslem je přinášet radost seniorům a přispívat k odstraňování bariér mezi lidmi i generacemi. Naši žáci napsali celkem 24 dopisů, které putovaly do Prostějova, Třeboně, Votic, Frýdku Místku, Jindřichova Hradce a Brna.
Všem žákům děkujeme za účast v projektu. 

Projekt byl vyhlášen od 24. 4. – 7.5.2023 

Magický Senegal

10. května 2023 navštívili žáci 1. ročníků v KD Střelnice v rámci projektu Planeta Země 3000 poutavou projekci Magický Senegal. Měli tak možnost se seznámit s nejzápadnější africkou zemí, spojenou s rallye Paříž – Dakar. Dozvěděli se o této zemi mnoho zajímavostí, například o nelegálních dolech na zlato, v nichž je využívána i práce dětí, o přírodě, senegalské kuchyni, kultuře, magických obřadech místních obyvatel a o jejich pohostinnosti.

foto senegal

Projekt „Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ“

projekt irop

 

Projekt „Pro kvalitnější a zajímavější výuku odborných předmětů na SZŠ

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu je zvýšení vybavenosti Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II prostřednictvím pořízení moderního vybavení k podpoře výuky odborných předmětů, což zvýší efektivitu výuky a zvýší motivaci žáků ke studiu relevantních předmětů. Výuka se tak stane moderní a zvýší se teoretické i praktické dovednosti žáků.

Cílem projektu je zajištění kvalitního vzdělávání na dotčené škole v projektem dotčených předmětech v rámci relevantních oblastí vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením odborných pomůcek – simulátorů, k rozvoji zejména praktických dovedností žáků. Dojde též ke zlepšení materiální základny školy k poskytování odborného vzdělávání.

Výsledkem projektu tak bude zajištění vybavení pro výuku, které bude moderní a bude reflektovat aktuální potřeby žáků v návaznosti na soudobý rozvoj jejich kompetencí a dovedností. Škola bude disponovat potřebným vybavením pro rozvoj žáků a vytvoří se možnosti pro další rozvoj materiální základny školy.

Důsledkem realizace projektu bude zvýšení odborných dovedností žáků a jejich kvalitnější připravenost na vstup na trh práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

Program – IROP (Integrovaný regionální operační program)

Celková výše financování – 2 600 000 Kč

Majáles 2023

V pátek 5. května 2023 se v Jindřichově Hradci konal další ročník tradičního studentského Majálesu. 

Naši žáci si zvolili téma "Mafie" a v propracovaných maskách vyrazili ve velkém počtu do průvodu.
Všichni bez rozdílu jsme si tuto studentskou oslavu parádně užili.
Všem zúčastněným děkujeme za nezapomenutelný zážitek. 

 

majales1

majales2

Majálesový turnaj ve volejbale

Dne 5.5. 2023 se uskutečnil volejbalový turnaj prvních, druhých a třetích ročníků.
Atmosféra v hale hnala jednotlivé třídy ke krásným zápasům a naprosto suverénní výkon předvedla třída 2.B, která si svým stoprocentním nasazením vybojovala první místo. Děkujeme všem za společný, sportovní den a těšíme se příště.

volejbal2

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – návrhy kandidátů

Kandidáti z řad pedagogů:            

Mgr. Jaroslava Doubková
Ing. Václav Horázný
Mgr. Soňa Hlaváčková
Mgr. Michaela Mikš

Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Pikalová Jana            3. A
Havlík Samuel           3. B
Haplová Tereza         3. B
Viktorová Petra         3. B

Vlastní volby proběhnou v pondělí 29. 5. 2023 v učebně č. 5

- pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:        10.25 – 10.45 hod.
- pro pedagogy:        14.45 – 15.15 hod.

Volební orgán:

Mgr. Jaroslava Doubková
Mgr. Hana Medová
Mgr. Jana Pykalová
Mgr. Michaela Mikš

Exkurze LZS Jihlava

Dne 3.5.2023 se žáci 1.A zúčastnili exkurze na urgentním příjmu v nemocnici Jihlava, kde měli možnost se seznámit s vybavením a  provozem v akutní péči.
Dále žáci navštívili základnu letecké a pozemní záchranné služby. Žáci načerpali mnoho nových poznatků, které využijí v rámci výuky První pomoci. 

 

zachranka1

 

zachranka2

Beseda HIV AIDS

28. 4. 2023 se žáci druhých ročníků zúčastnili interaktivní besedy na téma Prevence HIV a AIDS.

Poslední zvonění

27. 4. 2023 se žáci čtvrtých ročníků rozloučili se studiem na naší škole tradičním posledním zvoněním a pasováním třeťáků.
Celá akce proběhla ve veselém duchu pohádkových a filmových postav.

 

Exkurze v Anatomickém ústavu v Praze

Dne 25.4. se zúčastnily žákyně 2.B z naší školy exkurze v Anatomickém ústavu v Praze.
Exkurze byla velice zajímavá. Žákyně mají mnoho nových poznatků, které mohou uplatnit při výuce odborných předmětů

anatom foto