Krásný a laskavý adventní čas Vám všem.

Buďme k sobě ohleduplní a užívejme si jedno z nejkrásnějších období v roce.

Hodně zdraví, lásky, pohody a příjemných chvil.

S předvánočním pozdravem

Vedení školy

advent

V pondělí 30. listopadu 2020 proběhla pilotáž maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků oragnizovaná Cermatem. Žáci 4. ročníků měli možnost, stejně jako v minulých letech, vyzkoušet si maturitu nanečisto ve formě didaktických testů.

Ve dnech 7. 12. 2020 (pro oblast Jindřichova Hradce) a 9. 12. 2020 (pro oblast Pelhřimova) se naše škola zúčastní online výstavy středních škol určené pro žáky 9. ročníků na portálu BurzaŠkol.Online.
V uvedených dnech se v časech 8:00-12:00 a 18:00-21:00 můžete spojit prostřednictvím videohovoru se zástupci vedení školy. Těšíme se na vás. 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se od středy 25. 11. 2020 vrací k prezenční výuce žáci 4. ročníků, těšíme se na Vás ve škole. :-)
Ostatní ročníky (1. – 3.) budou nadále pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu v Bakalářích.

Věřím, že společně zvládneme kombinovat obojí.

 

V J. Hradci 20. 11. 2020   

Běla Picková, ředitelka školy

Státní maturitní testy se od jara 2021 nebudou známkovat. Hodnotit se budou jen slovy „uspěl” či „neuspěl” podle procenta zvládnutých úkolů.

V pátek 13. 11. 2020 se konaly třídní schůzky rodičů formou videohovoru.

 

Mnoho žáků naší školy se průběžně zapojuje  do dobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních zařízeních Jihočeského kraje, kde vykonávají ošetřovatelskou, pečovatelskou i pomocnou práci. Vzhledem k současné situaci tak kombinují  potřebnou práci ve zdravotnictví  s realizací distanční výuky. Je to pro ně velmi náročné, o to více si zaslouží poděkování nás všech.

Vedení školy

HLEDAJÍ SE DÁRCI ANTI-COVIDOVÉ PLAZMY

Ministerstvo zdravotnictví ČR hledá dárce anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro možnou léčbu pacientů s COVID -19

Na dnešním mimořádném jednání vlády bylo vzhledem k  nepříznivé epidemiologické situaci rozhodnuto, že se školy 2. 11. 2020 neotevřou. Budeme i nadále pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu v systému Bakaláři. Vydržme.

V J. Hradci 27. 10. 2020                       

PhDr. Běla Picková, ředitelka školy

Děkujeme všem našim žákyním a žákům, kteří se zaregistrovali do registru dobrovolníků Jihočeského kraje a kteří, stejně jako na jaře, pomáhají i nyní v jindřichohradecké nemocnici nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních v místě bydliště.  #velkaucta 

Pozdrav Vám všem, milé žákyně a milí žáci.

Distanční výuku zvládáme společně, jste šikovní. :-) 

Pevné zdraví a veselou mysl.

BP a pracovníci SZŠ

#nositrouskujeprima

Na základě Usnesení vlády ČR byla vyhlášena pracovní povinnost žáků 4. ročníků, viz přiložený dokument

Na základě přijatých mimořádných opatření bude škola od pondělí 12. 10. 2020 na dobu 14 dnů uzavřena (12. 10. - 23. 10. 2020).
Výuka bude probíhat distanční formou.

Běla Picková, ředitelka školy

Stručné informace pro žáky a rodiče:

• třídě 3.A nebyla rozhodnutím KHS nařízena karanténa 

• ve čtvrtek  8. října se vrací do školy na prezenční výuku žáci 4.A s negativním výsledkem testů na COVID-19

• stále učíme podle platného rozvrhu, v Bakalářích byl pouze chvíli testován rozvrh pro případný přechod na distanční formu výuky

 

Jitka Počtová

Na základě dnešních výsledků testů na COVID – 19 se od zítřka 5. 10. 2020 vyučuje prezenčně dle platného rozvrhu tříd (viz Bakaláři pondělí, úterý). K úpravě pondělního rozvrhu došlo pouze u 1. A a žáci uvedené třídy byli informováni na školní emaily. K prezenční výuce se také vrací převážná část žáků 4. B a většina všeobecných učitelek, v karanténě zůstává jedna vyučující. U 3. a 4. roč. bude probíhat výuka OSN ve škole. Podrobnější informace poskytneme zítra ráno ve třídách.

Běla Picková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.