Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Perníčky pro ranou péči

Dne 28.11. předali zástupci naší školy perníčky Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích. Perníčky upekli a nazdobili naši žáci.
Moc děkujeme všem,kteří pomohli sbírku uskutečnit a podpořili tím zdravotně postižené a ohrožené děti.

pernicky1

Den otevřených dveří II.

Den otevřených dveří II se bude konat 6.12.2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

dod prosinec 2023

Nebo se podívejte z pohodlí domova na virtuální prohlídku naší školy.
Račte vstoupit

Ve čtvrtek 12. října 2023 proběhl na naší škole  v době od 10 do 17 hodin první Den otevřených dveří I.
Zároveň jsme se tento den zúčastnili Burzy škol na Fakultě managementu  VŠE v Jindřichově Hradci.
Pokud jste nestihli naši školu navštívit, můžete se připravit na Den otevřených dveří II, který se bude konat 6.12.2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

Všem děkujeme za návštěvu.

dod23 web

dod23 web3

burza23 web

Labyrint světa a ráj srdce: 400 let jsme v tom s Komenským

Dne 24.11.2023 se zúčastnili studenti druhých ročníků přednášky na téma Jan Ámos Komenský. 
Studenti se seznámili s životem učitele národů i jeho zásluhami ve světě školství a didaktiky. Součástí programu bylo i bližší seznámení se stěžejním dílem Komenského,
Labyrint světa a ráj srdce. 
 
komensky
 

Příjímací zkouška nanečisto

Přijímací zkouška nanečisto proběhne v budově školy 11. 1. 2024 od 13. 00 hodin.  
Bližší informace budou zveřejněny začátkem prosince.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Důležité termíny a informace pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024  

Termín podání přihlášek pro 1. kolo JPZ: 1. – 20. 2. 2024  
Termín konání JPZ pro čtyřleté obory vzdělání: (viz příloha – sdělení MŠMT)  

• řádný termín - 12. 4. a 15. 4. 2024  
• náhradní termín – 29. 4. a 30. 4. 2024  

Složení JPZ: písemný test Matematika, písemný test Český jazyk a literatura
Důležité odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024
https://procvicprijimacky.cermat.cz

 

Příloha:

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

V Praze, září 2023
Č. j.: MSMT-196/2023-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,  do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě  oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Mgr. Jan Mareš, MBA
vrchní ředitel
sekce vzdělávání a mládeže

Třídní schůzky rodičů

Zveme rodiče a zákonné zástupce našich žáků
na třídní schůzku rodičů 

V pátek 24. 11. 2023  15:30 - 17:00  

 

READYCON ČESKO 2023

Dne 22. 11. 2023 žáci třetích a čtvrtých ročníků shlédli online vysílání READYCON ČESKO 2023 - trendy ve zdravotnictví.
Získali nové poznatky např. z oblasti biomedicíny, genetického inženýrství, výzkumu a vývoje nových léčiv, digitalizace zdravotnictví, využití AI v medicíně apod.

Dobrovolnický program - Otevřená okna

Dne 20.11.2023 se uskutečnila pro žáky 1. ročníků beseda s paní Janou Vojáčkovou na téma "Dobrovolnický program - Otevřená okna". Program se realizuje ve spolupráci s nadací Adra. Paní Vojáčková vysvětlila našim žákům, jak se mohou do dobrovolnictví zapojit a v jaké formě vůbec program probíhá.

adra prednaska

Krása staletí a její význam

Ve čtvrtek, 16. listopadu 2023, proběhla přednáška pro Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit, z.s. s názvem "Krása staletí a její význam". Účastníky přednášky provedl kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci pedagog Střední zdravotnické školy Mgr. Martin Vaněk. Přednáška se zaměřila nejenom na stavební  historii významné kulturní památky, umělecký mobiliář, ale také na vybrané příběhy z historie kostela spjaté s významnými osobnostmi Jindřichova Hradce.

Okresní kolo ve volejbale

15.11. se naši žáci zúčastnili okresního kola ve volejbale v JH. Žáci předvedli krásný týmový výkon a obsadili druhé místo.

volejbal foto

 

thajský box

Minulý týden jsme tělocvik zpestřili novým pohybem v podobě thajského boxu pod vedením zkušených trenérů z Gladiators gymu.

thaibox

Potravinová sbírka

V průběhu měsíce listopadu 2023 se naši žáci a zaměstnanci SZŠJH zapojí do potravinové sbírky pro Charitu Jindřichův Hradec.
Dobrovolní dárci mohou přinést trvanlivé potraviny, drogerii a hygienické potřeby pro dospělé i děti.
Hmotné dary budou předány zástupkyním Charity J. Hradec.

potrav sbirka 2023

 

PEČEME PERNÍČKY S RANOU PÉČÍ

Naše škola se tento rok opět zapojila do pečení perníčků ve spolupráci se Společností pro ranou péči v Českých Budějovicích. Nazdobené perníčky našich žáků si zástupci rané péče převezmou 28. 11. 2023. Perníčky budou využity při mikulášských nadílkách a trzích.

Workshop: Zvládání zátěže při zdravotnickém povolání

Dne 9. 11. se v naší škole uskutečnil workshop na téma Zvládání zátěže při zdravotnickém povolání. Zdravotnický záchranář a psychosociální intervent pan Tomáš Hes, DiS. seznámil žáky 3. ročníků se systémem psychosociální intervenční služby. Žáci si tak odnesli cenné poznatky z oblasti praktického řešení kritických situací v jejich budoucím povolání a také základní postupy v rámci psychohygieny.

workshop

 

Odborná exkurze

Dne 1.11.2023 navštívili žáci 4.ročníků Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Nejprve si žáci vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma transplantace orgánů, kterou si pro ně připravil vrchní sestra transplantační chirurgie Mgr. Tomáš Komínek. Následně se žáci v doprovodu vrchních sester podívali na kliniku nefrologie, diabetologie a kardiochirurgie. Zde se dozvěděli další odborné informace. 

ikem foto

World of Fake

Dne 23.10 se žáci 1.ročníků zúčastnili představení World of Fake v KD Střelnice. Žáci tak měli možnost nahlédnout do problematiky dezinformací na internetu a v jiných médiích. 
 
world of fake foto

Podzimní prázdniny

Ve čtvrtek 26. října 2023 a v pátek 27. října 2023 jsou podzimní prázdniny.

podzim

 

 

 

Blázníš? No a!

Dne 18. 10. a 23. 10. 2023 se žáci druhých ročníků  zúčastnili programu Blázníš? No a!
Lektoři z jindřichohradecké pobočky FOKUS Tábor se celý den věnovali žákům, jejich sebereflexi a osobnostnímu rozvoji. Program absolvovali společně s třídními učitelkami a školním metodikem prevence.
 
blaznis foto
 
blaznis foto2
 

Soutěž Jihočeská sestřička

Letošní 8. ročník soutěže Jihočeská sestřička se konal v prachatické nemocnici dne 21. 10. 2023.
Z naší školy se zúčastnily dva týmy. Soutěžní tým třídy 4. B ve složení Lucie Vacková, Monika Daňhelová, Martin Babouček a Eliška Zavadilová se umístil na krásném 2. místě.
Tým ze třídy 4.A ve složení Jana Pikalová, Vendula Bártová, Anna Hřebíčková a Adéla Vytisková se umístil na 11. místě.
Všem žákům děkujeme za pěknou reprezentaci školy

 

jihocessestr foto1

jihocessetr foto2

Kniha knih

V pátek 13. října vyslechly první ročníky v rámci spolupráce SZŠ JH a probošství přednášku pana vikáře Miroslava Štrunce na téma Bible. Přednáška byla uspořádána v rámci výuky literatury a dějepisu a zaměřovala se nejen na strukturu knihy knih, ale také na její význam pro dnešního člověka. Žáci a žákyně měli následně možnost o nastoleném tématu debatovat.

 

bible foto