Dne 23. 1. 2020 proběhne  v CSS v České ulici od 16:00 přednáška pro seniory na téma
Výživa ve středověku a jeden z nejstarších nápojů. 
Přednášet bude vyučující SZŠ J. Hradec Ing. Michaela Hofmanová a odborník z oboru Marcel Hofman.
Dne 13. 1. 2020 naši školu navštívili zástupci ZSF JCU České Budějovice.
Žákyně čtvrtých ročníků byly seznámeny s jednotlivými studijními obory a s dalšími možnostmi studia na této fakultě.
 
 
 

Ve středu 8. 1. 2020 se v J. Hradci na 5. ZŠ konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenisu, ve kterém družstvo dívek SZŠ J. Hradec obsadilo 2. místo ve své kategorii. Děvčata, děkujeme za reprezentaci naší školy!

Ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC proběhne na naší škole již počtvrté projekt EDISON.

Ve středu 18. 3. 2020 navštíví naši školu v rámci partnerské spolupráce studenti zdravotnické školy z dolnorakouského Zwettlu.
Na naše hosty se již velmi těšíme.

Ve dnech 10. 12. 2019 a 12. 12. 2019 si žáci naší školy zpestřili předvánoční čas návštěvou rakouského Lince. 

Dne 5.12.2019 žáci 3. ročníků zajistili Mikuláše s mikulášskou nadílkou v naší škole a v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. 
Svoji návštěvou všechny potěšili a navodili vánoční atmosféru.

Od října do prosince proběhl 10. ročník preventivního programu Zdravý zoubek 2019.

  1. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce 2019/20

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 14.00 v budově SZŠ J. Hradec

Dne 2. 12. 2019 žákyně 4. B třídy zorganizovaly Mikulášskou nadílku klientům na DS Otín. Senioři byli s návštěvou andělů a čertů spokojeni. Společně si zazpívali vánoční koledy a tak navodili vánoční atmosféru.

Žákyně čtvrtých ročníků naší školy se 2. 12. 2019 zapojily do celostátní sbírkové akce Červená stužka. Prodejem stužek a šířením informací tak pomohly HIV pozitivním lidem v naší zemi.

Ve středu 4. prosince 2019 od 13.00 do 17.00 proběhl v tomto školním roce již druhý den otevřených dveří na naší škole. 
Děkujeme za Vaši návštěvu.

Návštěva a prohlídka školy je také možná kdykoliv po telefonické domluvě na telefonním čísle: 384 361 786

 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v J. Hradci v městské sportovní hale konalo okresní kolo turnaje ve volejbalu, kterého se účastnilo družstvo dívek SZŠ J. Hradec. Přes veškerou snahu byla naše hra odměněna 3. místem.

Sportovní akce proběhla ve zdravém sportovním duchu a v rámci fair play.
Všem zúčastněným děkujeme.

Dne 21.11.2019 proběhla v naší škole pro žáky 3. ročníků přednáška EVVO na téma "Domnělá a skutečná rizika parazitárních onemocnění člověka". Žákům zajímavě prezentoval dané téma doc. Oleg Ditrich z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

V měsíci listopadu žáci naší školy napekli a zdobili perníčky pro Společnost raná péče v Českých Budějovicích. Tyto perníčky budou použity na předvánoční sbírku a mikulášskou nadílku pro zdravotně postižené děti. 

Všem žákům naší školy, kteří se aktivně zapojili děkujeme.
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
 
Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2020/2021 takto:

Ve dnech 20. až 24. dubna 2020 pojedou žáci z prvních a druhých ročníků na výlet do Slovinska 
(Triglavský národní park, Postojnské jeskyně, Vogel, Lublaň a další).

Všichni se moc těšíme!

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
 
Ředitelka Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 20ĚÉ/2021 takto:

Evropský antibiotický den připadá jako každoročně na 18. listopad. 

Cílem kampaně je upozornit na uvážlivé a správné užívání antibiotik a zamezit tak zvyšování rostoucí antibiotické rezistence.

podrobněji

Předvánoční čas si žáci a pedagogové naší školy zpříjemní 10. a 12. 12. 2019 adventním zájezdem do hornorakouského Lince. 
Těšíme se na vánoční trhy, na romantické město plné betlémů a na ochutnávku tradičních vánočních specialit.

Všem přejeme krásné zážitky a příjemný adventní čas.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.