Dne 21.5.2019 se žákyně 3.A  Michala Lovětinská, Jana Svobodová, Lucie Semová a Kamila Havlíková aktivně účastnily akce DEN HYGIENY RUKOU pořádané Nemocnicí Jindřichův Hradec a.s.

Vážení rodiče,

informační schůzka, týkající se studia Vaší dcery/syna na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci, se uskuteční
úterý 11. června 2019 v 16.00 hod v malém sále budovy Fakulty managementu VŠE v Jarošovské ulici č. 1 117 (přízemí).

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Obor vzdělávání - Praktická sestra 53-41-M/03

V pátek 26. 4. 2019 se žáci čtvrtých ročníků rozloučili se školní docházkou tradiční slavností. Poslední zvonění a pasování žáků třetích ročníků proběhlo ve škole a parku v přátelské atmosféře. Maturantům přejeme úspěšné složení "zkoušky dospělosti".

Dne 25.4.2019 se konala soutěž Miss sestřička v Českých Budějovicích, na které nás krásně reprezentovaly žákyně Kateřina Volfová a Martina Longinová.

Dne 15.4.2019 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili exkurze  FN v Motole.
Náplní exkurze byla prezentace FN Motol a prohlídka Pediatrické kliniky a Kliniky kardiovaskulární chirurgie.

V úterý 9.4.2019 proběhla beseda v rámci EVVO pro 3. ročníky na téma Prázdniny v Černobylu s fotografem a publicistou Václavem Vašků, který se o danou tématiku velice zajímá a černobylskou oblast pravidelně navštěvuje.
Žáci nejprve zhlédli stejnojmenný dokumentární film, následně měli možnost panu Vašků klást otázky a diskutovat o černobylské problematice.

Dne 8.4.2019 se žákyně třetích ročníků zapojily do sbírky Rolničkové dny.
Výtěžek je věnován ve prospěch osob se zdravotním handicapem.

Dne 2. 4. 2019 se žáci prvních ročníků zúčastnili exkurze na LZS Bechyně. Seznámili se s náplní a organizací práce záchranného týmu. Měli také možnost nahlédnout do vrtulníku a prohlédnout si jeho vybavení. 

Dne 27. 3. 2019 proběhl na naší škole již čtvrtý ročník literární soutěže Setkání nad knihou. Žáci se při ní mohli navzájem podělit o své zážitky z četby knih a přesvědčit ostatní, že jimi prezentovaná kniha stojí za přečtení. Jejich snahy hodnotila tříčlenná porota z řad vyučujících.

V pátek 12. dubna 2019 proběhly od 15.30 do 17.00 hodin informativní schůzky rodičů.

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
 
v pátek 22. 3. 2019 byly prostřednictvím České pošty rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce.
Pokud Vám nebude pozvánka doručena do pátku 29. 3. 2019, kontaktujte nás na telefonním čísle 384 361 785. 
 
S pozdravem
 
Běla Picková v.r.
ředitelka školy

V pondělí 25. 3. 2019 se konalo otevřené krajské kolo v silovém čtyřboji.
Na reprezentaci naší školy se vydala Kristýna Lukášková a Veronika Stejskalová.
Dívky obsadily 3. místo v pořadí družstev.
Kristýna Lukášková s počtem 176 bodů obsadila 5. místo a Veronika Stejskalová s počtem 138 bodů 8. místo v kategorii jednotlivců.

Těšíme se na další soutěžení!

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhla ve školní posilovně beseda o historii 20. století formou krátkého uvedení do tématu lektorem a primárním preventistou Radkem Hejretem a následně formou vzpomínek s pamětnicí holocaustu RNDr. Michaelou Vidlákovou, členkou předsednictva Terezínské iniciativy.
RNDr. Vidláková se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny. Byly jí teprve dva roky, když byla naše republika obsazena nacisty a šest let, když byla odvezena spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně.

Přednášejícím moc děkujeme a velice si ceníme jejich práce.

Dne 21. 3. 2019 se konalo krajské kolo psychologické olympiády na téma „Síla okamžiku.“

Naši školu reprezentoval žák 4. ročníku Michal Dejmek. Jako porotce se účastnila soutěže vítězka ústředního kola 2018 v Kroměříži žákyně Simona Flídrová.

Již potřetí proběhla v úterý 26. března 2019 návštěva naší partnerské zdravotnické školy ve  Zwettlu. 
Naši rakouští přátelé pro nás připravili bohatý program. S němčináři jsme ve Zwettlu navštívili zdejší nemocnici, 
dům s pečovatelskou službou a prohlédli jsme si půvaby dolnorakouského města. 

Exkurze se vydařila a my se už těšíme na další vzájemná příjemná setkávání .

Dne 26.3.2019 se konala soutěž v úpravě lůžka.
Žákyně prvních ročníků prokázaly své praktické dovednosti, zručnost a rychlost v úpravě lůžka, také komunikační schopnosti.
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách
- úprava lůžka s klientem ve dvojici
- úprava lůžka bez klienta jednotlivci

V úpravě lůžka ve dvojici se umístily na prvním místě žákyně Barbora Hlinková a Barbora Brožovám
V úpravě lůžka v kategorii jednotlivců se umístila Šárka Jílková.

Dne 19. 3. 2019 naše studentky druhého ročníku oboru zdravotnický asistent a čtvrtého ročníku oboru sociální činnost, předvedly ukázky první pomoci klientům občanského sdružení Mesada, z. s. Jindřichův Hradec. Vzájemně pak diskutovali nad způsobem vhodného ošetření poranění a nad novými trendy správných postupů. 

Dne 21.3.2019 v Praze proběhla ošetřovatelská soutěž, tématicky zaměřená na rehabilitační ošetřovatelství.
Naši školu reprezentovala žákyně 3. A Martina Longinová.

Dne 20. 3. 2019 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo olympiády z klinické propedeutiky a základů patologie. 
Naši školu reprezentovali 4 žáci druhých ročníků se dvěma pracemi. 
Byli to žáci z 2. A - Jan Brabec a Albert Čekal, z 2. B žákyně Adéla Plačková a Vendula Ranglová, které obsadily 3. místo.

V měsíci březnu proběhla ve třech pondělních termínech návštěva naší školy mateřskými školami z J. Hradce.
Pro MŠ  si žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost připravili loutkové divadlo v rámci předmětu OVČ pod vedením Mgr. Sassmannové.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.