Aktuálně

co se chystá i co se dělo

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO

Přijímací "Valentýnská" zkouška nanečisto proběhne v budově školy v úterý 14.2.2023 od 13 hod.
Bližší informace a pokyny k přihlášení budou zveřejněny na začátku ledna 2023.
 
Běla Picková 
ředitelka školy 

Hartmann school awards 2022

V Praze proběhlo 25. 11. 2022  finále soutěže Hartmann school awards 2022. Za naši školu zpracovaly projekt a zúčastnily se žákyně 4.B Kateřina Bušková, Michaela Dvořáková a Natálie Paulíková.

hartmann

Exkurze na Kardiochirurgické oddělení FN Motol

Dne 23. 11. 2022 se žákyně třídy 4. A účastnily exkurze na kardiochirurgická oddělení ve FN Motol v Praze.
Zde byly seznámeny s organizací jednotlivých oddělení, náplní práce sester, přístrojovým vybavením a specifiky ošetřovatelské péče u dospělých i dětských klientů. Žákyně získaly mnoho nových poznatků a informací z oblasti intenzivní medicíny. 
 
 
 

Perníčky pro Mikulášskou sbírku

Dne 21.11.2022 proběhlo předání perníčků pro Mikulášskou sbírku rané péče v Českých Budějovicích. Perníčky upekli a nazdobili žáci naší školy. 
Děkujeme všem žákům, kteří pomohli uskutečnit sbírku a podpořili ohrožené a zdravotně postižené děti. 

Veřejné sbírka Bílá pastelka

 

Naše škola se dne 11. 10. 2022 zapojila opět do veřejné sbírky Bílá pastelka. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek.  Zapojeni byli žáci 4. ročníků.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli sbírku uskutečnit a pomoci tímto způsobem potřebným již ve 23. ročníku sbírky.

bila pastelka dopis

 

Exkurze FN Motol

Dne 10.11.2022 se žáci 4.B z naší školy zúčastnili exkurze ve FN Motol v Praze na Kardiochirurgickém oddělení pro děti a pro dospělé.
Exkurze byla velmi zajimavá. Žáci se dozvěděli plno zajímavých informací z oboru Kardiochirurgie, o metodách léčby pacientů již od narození. Tato oddělení patří mezi špičková pracoviště v Evropě v tomto oboru.

Přednáška o Bibli

Ve středu, 9. listopadu, se žáci prvních ročníků v rámci výuky dějepisu a literatury seznámili s Biblí – její strukturou, historií a nejdůležitějšími příběhy.
Přednášku o knize knih pronesl Miroslav Štrunc, vikář jindřichohradeckého proboštství. 

Maturitní ples 4.A

Dne 4. 11. 2022 se konal maturitní ples 4.A v KC Jitka. Děkujeme všem za podporu a návštěvu.

 

maturak4a

Projekt Kraje pro bezpečný internet

Žáci naší školy se aktivně zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet. 

Exkurze do Brna

Ve středu 2. 11. 2022 žáci 1. ročníků navštívili výstavu Tutanchamon v Brně. Dále měli možnost zhlédnout expozici českého moderního umění v Moravské galerii. Kromě těchto cílů žáci poznali nejen historickou i moderní architekturu centra moravské metropole, ale také jejího zcela specifického genia loci. 

Dobrovolnictví s Adrou

Dne 20.10.2022 proběhla na naší škole pro žáky 1 ročníků beseda s paní Vojáčkovou na téma "Dobrovolnický program - Otevřená okna". Tento dobrovolnický program je realizován ve spolupráci s nadací Adra. Paní Vojáčková velice zasvěceně žákům vysvětlila, jak dobrovolnictví probíhá a jakou formou se mohou žáci do tohoto programu sami zapojit.

Potravinová sbírka

Na přelomu měsíců září a října 2022 proběhla potravinová sbírka pro Charitu Jindřichův Hradec.
Sbírky se zúčastnili nejen žáci, ale i vedení školy s pedagogickým sborem SZŠ.
 
Všem mnohokrát děkujeme za spolupráci.
emoji.jpg
 

Exkurze FN Motol

Ve středu 19.10 navštívili 3.ročníky Spinální jednotku při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol.
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které mohou využít v péči o nemocné s postižením míchy. 

Přednáška pana Žoudlíka pro 4. ročníky

Dne 18. 10. 2022 proběhla v naší škole přednáška pana Žoudlíka z Pohřební služby Charon v Jindřichově Hradci.
Žáci 4. ročníků se dozvěděli přínosné informace z oblasti pohřebnictví.

OKRESNÍ KOLO VE VOLEJBALE

V úterý 18.10. se uskutečnilo okresní kolo ve volejbale. Naši žáci obsadili 3. místo. Všem zúčastněným děkujeme. 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhl na naší škole  v době od 10 do 17 hodin první Den otevřených dveří.

Zároveň jsme se tento den zúčastnili Burzy škol na Fakultě managementu  VŠE v Jindřichově Hradci.

Pokud jste nestihli naši školu navštívit, můžete se připravit na Den otevřených dveří II, který se bude konat 7.12.2022 od 13.00 do 17.00 hodin.

Nebo se podívejte z pohodlí domova na virtuální prohlídku naší školy.
Račte vstoupit

Dny otevřených dveří

Srdečně zveme zájemce o studium, jejich rodiče a příznivce školy na dny otevřených dveří, které proběhnou
 
12. 10. 2023  10 - 17 hod 
 
DOD I 23
 
 6. 12. 2023   13 - 17 hod
 
Těšíme se na Vás.
 
Viz též:

Národní plán obnovy – doučování

Národní plán obnovy – doučování pokračuje i od září 2022

I ve školním roce 2022/2023 pokračuje doučování žáků a je rozděleno na dvě období:

  • září – prosinec 2022
  • leden – srpen 2023

Finanční prostředky pochází z fondů Evropské unie.

Účelem je individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

„Bílá pastelka“

Dne 11. 10. 2022 proběhla charitativní sbírka „Bílá pastelka“, které se zúčastnily žákyně 4. ročníků naší školy. Tato sbírka je organizovaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, ve spolupráci s obecně prospěšnou společností -  Tyfloservis České Budějovice. Prodávaly se bílé pastelky spolu se záložkou ve tvaru tužky. Výtěžek z prodeje je určen na podporu projektů Tyflocenter - výcvik vodících psů, odstraňování dopravních a orientačních bariér, přípravu na rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, dále na služby spojené s návratem lidí do běžného života.

Den první pomoci 

Dne 6.10.2022 proběhl další Den první pomoci pro základní školy. Během dopoledne a odpoledne si žáci ze základních škol mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci pod vedením našich žáků z 2. a 3. ročníků, poznávali lidské tělo, kardiopulmonální resuscitaci a první pomoc při zlomeninách. Dozvěděli se, jak postupovat při dopravní nehodě krok po kroku a také se seznámili s různými orgány lidského těla a přiřadili k nim jednotlivé funkce.