Aktuálně

co se chystá i co se dělo

Praha gotická

V úterý 14. června 2022 se žáci 1.A a 1.B zúčastnili exkurze do Prahy. 

Návštěva na základně ZZS

Žáci 2.ročníků navštívili ve středu 15.6. základnu Zdravotnické záchranné služby v Jindřichově Hradci.
Žáci měli možnost vidět kompletní vybavení zdravotnických vozidel, dozvěděli se nejnovější postupy při poskytování první pomoci
a také informace o celkovém fungování a organizaci výjezdů ZZS.
 

Organizační pokyny pro účastníky sportovně-branného kurzu 2. ročníků

Sportovní kurz začíná ve středu 7. září a končí v pondělí 12. září 2022

Exkurze do Nemocnice Jindřichův Hradec

Žáci 2.B v pondělí 13.6. navštívili neurologické oddělení, které bude jedním z jejich budoucích pracovišť v rámci praktické výuky ve třetím ročníku.

Soutěž první pomoci

Dne 9. 6. 2022 proběhl na naší škole 16. ročník soutěže v první pomoci, Memoriál Dáši Křížové.

Historická Praha

Žáci druhých ročníků dne 7.6.2022 navštívili Židovské město a výstavu 20.století v Národním muzeu.
I když nám počasí nepřálo, žáci si odnesli mnoho zajímavých informací, které uplatňují i ve výuce. 

Ústní maturitní zkoušky 4. B

V tomto týdnu 30.5. - 31.5. proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky třídy 4.B. 

Všem maturantům gratulujeme.

Ústní maturitní zkoušky 4. A

V tomto týdnu 23.5. - 25.5. proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky třídy 4.A. 

Všem maturantům gratulujeme.

Praktické maturitní zkoušky třídy 4.B

Ve dnech 16 - 19. května 2022 se konaly v jinřichohradecké nemocnici na oddělení Chirurgie B a Interny B praktické maturitní zkoušky třídy 4.B. Všichni maturanti praktické zkoušky úspěšně složili. 

Beseda s mluvčí Policie ČR

Ve středu 18. 5. 2022 proběhla zajímavá beseda s mluvčí PČR Mgr. Hanou Bílkovou - Millerovou na téma "Právní odpovědnost mladistvých", které se zúčastnili žáci 1. ročníků.

Praktické maturitní zkoušky třídy 4.A

Ve dnech 9 - 13. května 2022 se konaly v jinřichohradecké nemocnici na oddělení Chirurgie B a Neurologie praktické maturitní zkoušky třídy 4.A. Všichni maturanti praktické zkoušky úspěšně složili. 

Přednáška "Předjarní a jarní slovanské svátky"

Dne 12. 5. 2022 naše škola ve spolupráci s Jindřichohradeckým sdružením aktivit pro seniory uskutečnila v rámci komunitního osvětového setkávání v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií přednášku na téma Předjarní a jarní slovanské svátky.

Odborná exkurze do Nemocnice Na Pleši

Dne 12. 5. 2022 se žáci třetích ročníků zúčastnili odborné exkurze do Nemocnice Na Pleši.

Majáles 2022

V pátek 6. května 2022 se v Jindřichově Hradci konal další ročník tradičního studentského Majálesu

Majálesový volejbalový turnaj

V pátek 6. května 2022 jsme se na zdrávce neučili a  konal se tradiční Majálesový volejbalový turnaj. 

Poslední zvonění

Ve čtvrtek 28. 4. 2021 se žáci čtvrtých ročníků rozloučili se školní docházkou tradiční slavností. Poslední zvonění a pasování žáků třetích ročníků proběhlo ve škole a parku v přátelské atmosféře. Maturantům přejeme úspěšné složení "zkoušky dospělosti".

Exkurze v Anatomickém ústavu v Praze

Dne 26.4.2022 se konala exkurze 2.A a 2.B v Anatomickém ústavu v Praze. Exkurze byla velmi  zajímavá a žáci se dozvěděli mnoho informací o exponátech a jejich významu pro výzkum a studium medicíny.

Informace k adaptačnímu kurzu 1. ročníků

pro třídy 1. A a 1. B (obor Praktická sestra)  5. 9. -  7. 9. 2022

Soutěž ve stlaní lůžka

Dne 25. 4. 2022 se uskutečnila na naší škole Soutěž ve stlaní lůžka, které se zúčastnili vybraní žáci z 1. A a z 1. B.

ERASMUS+ Odborná stáž zdravotnických oborů (Výzva 2022)

S radostí jsme přijali zprávu, že v rámci výzvy 2022 byla naší škole už po druhé schválena žádost v programu ERASMUS+, klíčové akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě.

Stejně jako letos se i v příštím školním roce zúčastní 8 žáků 3. ročníků naší školy třítýdenní odborné stáže, tentokrát v italském Milánu.

Kromě odborných poznatků a výkonů v zahraničních zdravotnických a sociálních zařízeních si zlepší a procvičí své jazykové znalosti, poznají kulturu a zajímavosti tohoto italského města a okolí.